Lukátsiné Farkas Róza a Sztoczek József Emlékérem kitüntetettje

Lukátsiné Farkas Róza a Sztoczek József Emlékérem kitüntetettje

http://www.bme.hu/hirek/20180528/Erdemeik_alapjan_kivivtak_egyetemunk_elismereset

Magyarország egyik legnagyobb méretű tanszékének pénzügyi adminisztrációját vezeti, olyan időszakban, amikor nem kevés változást kell megismerni, megérteni és alkalmazni. Munkáját pontosan, áttekinthető módon végzi. Figyelemmel kíséri a határidőket, a bekövetkezett törvényi, szabályozói változásokat, s tájékoztatja azokat, akiket ezek a változások érinthetnek.

A TMIT egyidejűleg számos hazai és külföldi, pályázati és vállalati kutatás-fejlesztési projektben dolgozik. Ezek gazdasági adminisztrációja sokoldalú szakértelmet és segítő hozzáállást igényel. Lukátsiné Farkas Róza a tanszék, illetve az egyetemi gazdasági ügyek alapos szakértője, a hazai és a külföldi, például Európai Uniós projektek esetében is. Ajtaja képletesen és valóságban is mindig nyitva áll az egyetemi kollégák részére. Kiemelendő, hogy mindezt a BME átlagot jóval meghaladó méretű tanszéken végzi. Jó munkakapcsolatot tart fenn a VIK és a Kancellária munkatársaival. Munkáját és emberi magatartását elismerés övezi.  Tevékenységével nagymértékben hozzájárul a tanszék karon, illetve egyetemen belüli zökkenőmentes működéséhez. Gratulálunk az elismeréshez!