OTKA-PD 104939

Alapadatok
Projekt teljes neve: 
A hálózati útvonalválasztás geometriai elmélete
Típus: 
OTKA
Kategória: 
OTKA
Időtartam: 
2012. 10. 01 - 2015. 09. 30
Projektvezető (TMIT): 

A kutatás célja egy új geometriai modell kidolgozása, amely betekintést enged a hálózati útválasztás alapvető összefüggéseibe és levetővé teszi az erőforrásokért versengő forgalmak viselkedésének újfajta analízisét, továbbá olyan útválasztási módszerek kidolgozását, melyek segítenek minimalizálni ezt a versengést. Mindezt egy különleges megközelítés teszi lehetővé, mely a hálózat erőforrásaihoz és az útválasztó algoritmusokhoz geometriai objektumokat rendel, és ezeken a objektumokon keresztül írja le azok kölcsönhatásait. Ez a megközelítés a modellezés, a matematikai analízis, az algoritmustervezés, és a numerikus módszerek egészen új lehetőségeit nyitja meg, mivel a hálózatok leírására eddig használatos, többnyire algebrai jellegű elméleteket, úgy mint a hálózati folyamok elmélete, lineáris programozás, stb., egy alapvetően geometriai szemlélettel egészíti ki. A geometriai megközelítés már eddig is lehetővé tette több, korábban megválaszolhatatlannak bizonyuló elméleti kérdés tisztázását, például választ adott arra a fundamentális kérdésre, hogy létezik-e útvonalaktól független fair erőfoglalás-allokáció. Meggyőződésem tehát, hogy amennyiben sikerül a kapcsolódó elméleti és gyakorlati módszereket teljes mélységükben kidolgozni, úgy a hálózatokat leíró geometria elmélete hatékony új eszközt adhat a mérnökök kezébe a jövő hálózatainak megtervezéséhez.