Mobil backhaul hálózatok és fix-mobil konvergencia

Tantárgy: 
Diplomatervezés (MSc)
Hallgató: 
Konzulens (TMIT): 
Szemeszter: 
2014/2015 1. félév (ősz)
2014/2015 2. félév (tavasz)
2015/2016 1. félév (ősz)

Az optikai hálózatok alkalmasak a mobil rádiós hozzáférési hálózatokban mindig növekvő sávszélesség igények által támasztott transzportigények költséghatékony kiszolgálására. A növekvő felhasználói átviteli sebességigények növekvő bázisállomás sűrűséget tesznek kötelezővé az operátorok számára. Az egyre gyakoribb kiscellás állomások képesek a rádiós közegben megjelenő forgalomtöbbletet továbbítani, azonban gyors és olcsó telepítésük kihívást jelent a mobil operátorok számára. A jelenlegi gyakorlat szerint a mobil átviteli hálózatok és a vezetékes hozzáférési hálózatok különálló, és egymástól független párhuzamos infrastruktúrát jelentenek. A közeljövőben azonban a nagy igények, a nyereséges üzemeltetés biztosítása és a könnyen megvalósítható bővíthetőség kényszeríteni fogják a szolgáltatókat a mobil és a fix hálózatok valamilyen szintű konvergenciájára. A dolgozatomban a közös átviteli hálózat megvalósíthatósági kérdéseit, előnyeit és hátrányait mutatom be, majd különböző lehetőségek összehasonlítását végzem el a kiépítésükhöz szükséges beruházási költségeik alapján.

A diplomatervezési feladat során megvizsgáltam milyen hálózati követelményeket támaszt az átviteli közeggel szemben a legmagasabb igényeket támasztó, legkorszerűbb LTE technológia. Ezt a vizsgálatot elvégeztem mind backhaul mind fronthaul hálózatok esetére is: az eredményeket bemutatom a dolgozatomban.

A feladat megoldásához nélkülözhetetlen volt megismernem a megvizsgálandó és összehasonlítandó optikai hozzáférési hálózati technológiákat, amelyek képesek az LTE átviteli igények kielégítésére. Az osztott közeg hozzáférési módja és a többszintű elosztóhálózat működőképes kiépítései alapján ismertetem a közeli és távoli jövőben bevethető technológiákat a konvergens hálózatok eléréséhez.

Az így szerzett tudás birtokában sikeresen megterveztem és implementáltam egy optikai hálózatméretező modult MATLAB környezetben, amely képes a bázisállomások helyének és a megvalósítási környezet alap paramétereinek ismeretében különféle hálózati architektúrák méretezésére és költségbecslésére valamint a szükséges hálózati infrastruktúra emberek által könnyen szerkeszthető, majd más programok által feldolgozható formában tárolására.

A munkám utolsó részében különböző hálózati megoldások összehasonlítását végeztem el és eredményeit értékeltem ki, a kapott költségadatok alapján. Ezek ismertetését, az árak érzékeny természetéből fakadóan, virtuális költségegységek felhasználásával mutatom be.