Diplomatervezés

TMIT diploma-készítés tantárgyak közös honlapja

(VITMMT00, VITMMT02, valamint VITMMT01, VITMMT03)

(Megj.: ezek az információk érvényesek a kifutó képzés VITMM905, VITMM907 és a VITMM911, valamint a VITMM955, VITMM957 és a VITMM961 tárgyaihoz is)

Tantárgyi adatlapok

A Diplomatervezés 1 félév tantárgyi adatlapjai

A Diplomatervezés 1 félév hivatalos követeleményeit az alábbi tantárgyi adatlapok tartalmazzák (tantárgyankénti bontásban).

Mérnökinformatikus szak, Diploma-készítés (VITMMT00)(external link)

Villamosmérnöki szak, DIploma-készítés (VITMMT02)(external link);

Kifutó képzések:

Villamosmérnöki szak, Infokommunikációs rendszerek szakirány: Diploma-készítés (VITMM907)(external link);
Hálózatok és szolgáltatások szakirány: Diploma-készítés (VITMM905)(external link);
Mérnök informatikus szak, Médiainformatika szakirány: Diploma-készítés (VITMM911)(external link);

A Diploma 2 félév tantárgyi adatlapjai

A Diploma 2 félév hivatalos követeleményeit az alábbi tantárgyi adatlapok tartalmazzák (tantárgyankénti bontásban).

Mérnökinformatikus szak, Diploma-készítés (VITMMT01)(external link)

Villamosmérnöki szak, DIploma-készítés (VITMMT03)(external link);

Kifutó képzések:

Villamosmérnöki szak, Infokommunikációs rendszerek szakirány: Diploma-készítés (VITMM957)(external link)
Mérnök informatikus szak, Hálózatok és szolgáltatások szakirány: Diploma-készítés (VITMM955)(external link)
Mérnök informatikus szak, Médiainformatika szakirány: Diploma-készítés (VITMM961)(external link)

Általános tudnivalók

A mesterképzés végzős hallgatóinak az oklevél megszerzéséhez MSc szinten diplomadolgozatot kell készítenie. A diplomadolgozattal azt kell igazolni, hogy jelölt önálló mérnöki munkára alkalmas, ismeri és alkalmazni tudja a mérnöki munkamódszereket, képes a feladatkiírást értelmezni, továbbá képes a választott megoldást értékelni és elemezni. A diplomadolgozat értékelésekor, a szakdolgozathoz képest, komplexebb feladat megoldását és annak alaposabb elemzését várjuk el.

A diplomadolgozatok feladatterveinek kiadása és a tervezési feladat segítése (konzultálása) tanszéki keretek között történik. Alapértelmezésben az egyes tanszékek az általuk gondozott ágaztok (szakirányok) hallgatói számára gondoskodnak feladatról (ez az ún. anyatanszéki rendszer), de (az anyatanszék hozzájárulásával) kiadhatnak feladatot más ágazat (szakirány) hallgatóinak is. Annak a hallgatónak, akinek a konzulense nem az "anyatanszéken" dolgozik, külön eljárás során kell ezt a kérését engedélyeztetnie (az érintettek a részletekért keressék fel Simon Csabát simon-at-tmit.bme.hu).

Az MSc diplomadolgozat és záróvizsgák részletes szabályozását a mintaterv melléklete(external link) tartalmazza (további szabályzatok(external link) itt érhetők el).

A diplomamunka készítése egy kétféléves folyamat. A két félév során a Diploma 1 és a Diploma 2 tárgyak követelményeit sikeresen teljesíteni kell, mielőtt a hallgató záróvizsgát tenne. A két félévet külön-külön értékeljük, de a diplomamunka témája ugyanaz mindkét félévben! A Diploma 1 tantárgy felvételekor, a konzulenssel egyeztetve kiírt feladatot két félév alatt kell elvégezni és úgy ütemezni, hogy az első félévet sikeresen le lehessen zárni. Azaz nem lehet megcsinálni azt, hogy a Diploma 1 során csak "olvasgatjuk" a szakirodalmat és nem lehet a Diploma 2 félévre halasztani a munkavégzést. Ez azt is jelenti, hogy a Diploma 2 tárgy felvételekor már a Diploma 1 tárgy során kiírt feladatot kell folytatni. Aki meg akarja változtatni a feladatot vagy konzulenst akar váltani, annak sajnos újra kell kezdenie a Diploma 1 tárgyat is!

Diplomaterv portálra feltöltendő dokumentumok

Diplomatervezés 1 és 2 tárgy esetében nem a Neptunban, hanem az úgynevezett Diplomaterv Portál(external link)on kell a Diplomatervek részleteit megadni.
Ennek továbbra is feltétele, hogy korábban, a tantárgy-jelentkezési időszakban már fel legyen véve a képzésnek megfelelő Neptun kódú(external link) Diplomatervezés 1 vagy 2 tárgy.
Itt olvasható a tárgyra vonatkozó Dékáni Hivatal hivatalos értesítése(external link).
Mivel a Diplomaterv Portál VIK gondozás alatt áll, az ott megadott határidőket a TMIT-nek nem áll módjában megváltoztatni. Kérjük, figyeljétek és tartsátok be a Diplomaterv Portál nyitólapján(external link) megadott határidőket.

Diplomák elektronikus feltöltése - Minden diplomázó számára kötelező!

A kari honlapon a Diplomaterv Portál(external link)-ra kell feltölteni a végleges változatot. A Diplomatervezéssel kapcsolatos friss információkat itt is összefoglaljuk.
A Portál a kari honlap bal oldali menüpontjai között érhető el. A Portálhoz készült egy általános tájékoztató(external link) és egy részletes használati útmutató(external link) is.
A szakdolgozatok és diplomatervek feltöltési határidejét a diplomaterv portálon fogják meghirdetni, de ebben a félévben várhatóan 2020. december 11. (12h) lesz! (megj. a konzulens beleegyezésével, indokolt esetben ez a határidő kitolható december 20-ig).

Diploma feladatterv kiírás

A Diploma 1 félév elején (jellemzően első hónap végéig) a konzulens feladata elkészíteni a diploma feladatterv kiírást (erre egy minta az oldal alján található). Ez a kiírás szabja meg a diplomázó hallgató feladatait, amelyeket a diploma bírálója tételesen fog ellenőrizni. Emiatt fontos, hogy csak olyan feladatok legyenek meghatározva, amelyeket a hallgató várhatóan képes lesz elkészíteni. Ugyanakkor a konzulens felel azért, hogy a kiírt feladatok megfeleljenek a Diplomaterv által megkövetelt minimumfeltételeknek. A feladattervet a konzulens fel kell töltse a Diplomaterv Portálra. A feladattervet a konzulens egyeztesse a TMIT szakirány felelősével vagy előadójával. Egyúttal kérem, hogy elektronikus változatát küldje el a tanszéki diplomafelelősnek is.

Záróvizsga adatok

A Diploma 2 tárgy felvételekor, a Diplomaterv Portálon keresztül kell a két záróvizsgatárgyat kiválasztani. A konzulens ekkor meg kell jelölje a bírálót is.

Szóbeli és írásbeli beszámoló - Diplomatervezés 1 esetén

A Diplomatervezés 1 félév követelményének része egy min. 30 oldalas írásbeli beszámoló elkészítése, valamint egy háromtagú bizottság előtt szóbeli beszámolót is kell tartani. Ez bizonyos fokig hasonlít az önállólabor félévek végén szokásos tennivalókhoz.

A beszámoló magyar vagy angol nyelven adható be, elvárt formátumára, vázlatos felépítésére használjátok az Önálló labor 1 és 2 tárgyak beszámolói, illetve a Szakdolgozatotok elkészítése során szerzett tapasztalatot. Mivel a Diploma 1 tárgy célja a Diplomadolgozatotok elkészítésének elősegítése, igyekezzetek -konzulensetekkel egyeztetve- az ott használandó formátumhoz igazodni. Ez egy önálló tantárgy, így követelmény, hogy ne korábban már leadott munkátok (TDK, tudományos cikk, projekt beszámoló) adjátok be! Eltérés az Önálló labornál megszokottól, hogy a most leadott beszámoló akár változtatás nélkül is átemelhető a végleges Diplomamunkátokba. A beszámolót tartalmazó fájl formátuma lehet Word (DOC vagy RTF), vagy PDF.

Tartalmi útmutató (írásbeli beszámolóra is érvényes): a beszámoló az irodalomkutatáson túl a végső munkához használt környezet leírását, annak tervezését mutassa be; derüljön ki belőle, hogy a hallgató már képes használni az eszközt/környezetet/stb amit a véglelges munkához használni fog.

Az írásbeli beszámolót jóvá kell hagynia a konzulensnek. Diplomaterv 1 esetében kötelező a szóbeli beszámoló, amelyen jelen kell lennie a konzulensnek.

Amennyiben a konzulens nem tud jelen lenni a szóbeli beszámolón, akkor a konzulens egy emailben (simon-at-tmit.bme.hu) osztályozza a feltöltött írásbeli beszámolót. Mivel a tárgy már a diplomamunka írását készíti elő, nem az önálló labornál megszokott formátumot kérjük, hanem egy kb. öt-tízsoros szöveges értékelését a munkának, és a végén egy megajánlott jegyet. A szóbeli beszámoló jellegzetességei miatt ezt a háromtagú elbíráló bizottság felülírhatja.

A szóbeli beszámoló időpontjáról, jelentkezési feltételről részletek az oldal elején.

Konzulens

A diplomamunka előkészítése már az önálló laboratóriumi feladatok témaválasztásával megkezdődik. Természetesen az önálló laboratóriumi témaváltásnak megfelelően diplomamunkát is lehet más témavezetőnél választani mint akinél a korább önálló labor tevékenység zajlott.
A diplomamunka elkészítését az esetleges ipari és doktorandusz konzulensek mellett legalább egy tanszéki oktatónak is témavezetőként felügyelnie kell.

 

Diploma 1 - félévvégi beszámolás (jelentkezés: november közepétől)

Beszámolás: szóbeli beszámolás a pótlási héten, hallgatóként kb. 20-30 perces időrésben. 10 perces előadásra készüljetek, fóliákkal. Amennyiben valamilyen akadály lép fel, feltétlenül emailben keressetek meg, hogy egyeztessünk.

Jelentkezés

Emailben simon-at-tmit.bme.hu
Beszámolás feltétele: Diploma 1 írásbeli beszámoló feltöltése a Diplomaterv Portálra és a konzulens beleegyezése.

Ütemezés

A beszámolók ütemezése a jelentkezés sorrendjében történik. FELTÉTEL: konzulens beleegyezése.

A szóbeli beszámoló előtti este küldjétek el a dip.terv portálra feltöltöltendő írásbeli beszámolót. Változás korábbi félévekhez képest: akkor is lehet szóbeli beszámolóra jelentkezni,
ha még nincs feltöltve a végleges írásbeli beszámoló! Ez csak a konzulens előzetes, emailben igazolt beleegyezése esetén lehetséges.
Amennyiben a konzulens engedélyezi az írásbeli beszámoló véglegesítése előtti szóbeli beszámolást, akkor a szóbelin kapott jegy akkor lesz véglegsítve, amikor a diplomaterv portálre felkerült az írásbeli dolgozat.

HELYSZÍN: IE355 terem (most Teams/Meating)

Egyéb info

Ha valaki hamarabb le tudja zárni a diplomamunkáját, egyeztetés alapján korábban is lehet beszámolót tartani.

Mivel a konzulens külön engedélyével az írásbeli dolgozat a pótlási hét végéig is feltölthető, indokolt esetben a pótlási hét után is tartunk szóbeli beszámolót. Ez esetben kérem egyeztessetek emailben.

Egy beszámolóra, kérdésekre, válaszokra fél órát szánunk, de ebből csak 10 perc a hallgató előadása.

 

További információk

Egyéb információkért keresd a tárgy tanszéki felelősét: Simon Csaba (simon-at-tmit.bme.hu).