TP modell transzformáció alkalmazása nemlineáris modellek irányításelméleti optimalizációs feladataiban

Doktorandusz hallgató: 
Témavezető (TMIT): 
Társ témavezető: 
Dr. Baranyi Péter
Doktori iskola: 
Informatikai Tudományok Doktori Iskola
Kiírás dátuma: 
2014. 11. 05
Érvényesség: 
futó
Téma leírása: 

A kutatási téma leírása:

Az alkalmazott mérnöki tudományok több évtizede aktívan kutatott interdiszciplináris területe az irányítástechnika, amelyen belül jelenleg az egyik fontos kutatási téma a nagybonyolultságú, nemlineáris dinamikai rendszerek irányítása. A terület egyik ilyen módszere a közelmúltban kifejlesztett tenzorszorzat (TP) modell transzformáció, amely az dinamikai rendszerek leírásának új módja, amely képes a különböző modell reprezentációk közötti átjárás biztosítására.

Modern politopikus és lineáris mátrixegyenlőtlenség alapú nagybonyolultságú nemlineáris rendszerekre kidolgozott többcélú tervezési eljárásokban alkalmazott konvex optimalizációs manipulációk  mellett a politopikus alak által meghatározott konvex burok manipuláció jelentős hatással bírhat.

 

Kutatási feladatok:

- Nemlineáris rendszerek qLPV modellezése, TP modell transzformáció alapú szabályozótervezés és az LMI alapú szabályozótervezés legújabb eredményeinek megismerése és elemzése.

- A TP modell transzformáció alapú tervezési módszertan továbbfejlesztési lehetőségeinek vizsgálata. (Konvex burok alapú optimalizáció; robosztus, relaxált tervezési eljárások.)

- Az eredmények bemutatása akadémiai és/vagy ipari gyakorlati feladatokon és folyamatos publikálása.

A jelentkező habitusától függően a téma alkalmas elméleti, matematikai jellegű alap- vagy gyakorlatias, alkalmazás-orientált kutatásra.

 

Hazai és/vagy nemzetközi kapcsolatok a fenti témában

 

- MTA SZTAKI

- Chinese University of Hong Kong (Faculty of Mechanical Engineering)

 

Felvehető hallgatók száma: 1

Előírt nyelvtudás: angol