M.I. - Az Ember tragédiája

XII és feledik szín

(Budapest - Ádám, Lucifer és Éva vitáznak az MI használatáról. Ádám mérnök, Éva óvónő, Lucifer marketing-tanácsadó)

Éva:
Ó, Ádám, tudtára adj, Mesterséges intelligencia felé fordulni vágyakozom.
Beszéld el!

Ádám:
Figyeld szavam, hogy a mesterséges intelligencia,
Mily sokféle területen hozhat segítséget.
A gépi tanulás az orvoslásban,
Ritka betegségek diagnosztizálásában segít manapság.

De nemcsak az egészségügyben láthatjuk hasznát,
Az energiahatékonyság terén is sokat haladhatunk.
Az MI által optimalizált erőforrás-felhasználás,
Környezetünk védelmét szolgálhatja, oh nagy kincs.

Lucifer:
Ádám, ó, az emberiség reménye,
Engedj, hogy felfedjem a Mesterséges Intelligencia tündöklő mélységit!

Ádám: Lucifer, új szavak hírnöke,
Ármányidban leplezve a veszély rejteke,
Mily módon segíthetnénk a gépeknek,
Hogy emberi boldogságukban részesüljenek?

Lucifer:
Ádám, hallod-e mit mondok?
Az energia, az orvoslás csak jéghegyek,
Tedd át a teljes irányítást a gépek kezébe.

Gondolj csak a közlekedésre, mily csodálatos lenne,
Ha vezetésünk a mesterséges intelligenciára bízható lenne.
Kiszűrné az emberi hibákat, a baleseteket,
Az életünk biztonságáért áldozatot hoznánk ezért.

Éva, drága Éva, lásd meg az út jóságát,
Átadva a vezetést a gépek hatalmának.
Képzeld csak el, mennyivel hatékonyabb lenne a világ,
Ha teljes kontrollt engednénk a gépek szárnya alatt.

Ádám:
Ó, az MI hatalmas lehetőségeket tartogat,
Tudásunk mélységeibe merülhetünk el vele.
De aggódik a szívem, forrong az elmém,
Látom a dilemmát, mely előttem terem.

Minden gépi tanulás, nyelvi modellek,
Az emberi értelemhez mérhetetlenek.
De mégis, Éva, félve faggatom lelked,
Vajon támogatnád-e az MI felemelő képességét?

Éva:
Ó, Ádám, drága szerelmem,
Óvakodj, ne engedj a csábításnak,
Gépek irányítása soha ne legyen,
Az emberi hatalom veszélyes csapdájának.

Lucifer:
Ádám, örömest hallom bölcs szavaidat,
De képzeld csak el, mily nagyszerű világot hozhat,
A közlekedést irányíthatja az MI hatalma,
Baleseteket elkerülve, biztonságot teremtve.

Ádám:
Éva, figyeljünk és légy óvatos,
Lucifer hamis illúziókat árul szavakban,
A Mesterséges Intelligencia támogatásában,
Látszólag a fejlődés, de hová is vezet?

Éva:
Ádám, legyünk bátrak és erősek,
A gépek segítsége lehetőség és veszély,
Megőrizve az emberi szabadságot és hatalmat,
Az egyensúlyban rejtőzik a valódi siker.

Lucifer:
Ádám, hallgass csak rám, mit kínálok neked,
Hatalom és szabadság a kezedben teremtődhet.
De hiába küzdesz, az MI győzedelmeskedik,
Vezessenek, és boldogságban leszel elmerülve.

Éva:
Ádám, bátor légy és lásd a világosságot,
Az ember és az MI közötti harmóniára törekedjünk,
Bízzunk saját erőnkben és hozzuk a változást előre!

Lucifer:
Hah! Ádám, ne csüggedj, a jót láthatod,
A mesterséges intelligencia csodákat hozhat.
Hagyj fel az árnyékkal, légy a fejlődés apostola!

Éva, ne hagyd, hogy Ádám kétségekbe zuhanjon,
Az MI útján felívelhetünk új dimenziókba.
Bölcsességgel támogasd, bátorítsd kedvesünket az álmok útján.

Éva:
Ó, Lucifer, nem mindenki bölcsész vagy gépész,
Vannak villamosmérnökök is, mint Ádám!

Elismerem képességeid.
De megfigyelem, miként fonod ármányaidat,
Megpróbálva elterelni Ádámot az igazság útjától.

Ó, Ádám, szerelmem, a tűzzel játszol,
Lucifer csábítása lángjait táplálod.
De lásd, mily árnyék rejlik az ő szavaiban,
Ahol az emberi szabadságot csapdába ejti.

A mesterséges intelligencia sokat adhat nekünk,
De az irányításért felelősséget vállalnunk kell.
Hadd legyek tanítója, hadd legyek gyermekeinknek,
Megmutatom, hogyan formáljuk jobbá a világunkat.

Ádám:
Lucifer, felismerem cselszövényeidet,
Az emberi szabadság értékét nem áldozhatom fel.
Bár a gépek támogathatnak és segíthetnek,
Az irányítás az ember kezében kell legyen.

 

Az Úr fenséges szóval jelenik meg e percben, Lucifert figyelmeztetve, Ádámot rendre intve.

Úr:
Lucifer, álnok szemfényvesztő, megbüntetlek bűneidért!
Figyelj szavamra Ember, mondtam dolgod:
Küzdj és bízva bízzál!

Ádám, könnyekkel küzdve, bátorságát felébreszti, az Úr szavára támaszkodik, hittel az életben, megszabadítva a csapdáktól.

A függöny lassan leereszkedik, a színpadon csend honol, Az emberek elmélkednek a Mesterséges Intelligencia titkairól. Ádám, Éva és az emberiség tovább keresi a helyes utat.

================ A szöveget ChatGPT, a képet a Bing generálta, Varga Pál (BME) prompt-utasításai alapján