Lukátsiné Farkas Róza

Beosztás: 
Gazdasági ügyintéző
Szoba: 
I.B.218
Telefon: 
40 02
Email: 

Fax: 
31 07
Szerepkör, feladat: 
Gazdasági ügyintéző