Vill BSc Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások ágazat (kifutott képzés)

(Infokommunikációs rendszerek szakirány)

Az Infokommunikációs rendszerek szakirány oktatásában három tanszék működik közre: a HIT, az SzHVT és a TMIT. Ebből a TMIT által gondozott, és itt bemutatott ágazat neve Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások ágazat.

A szakirányválasztási tájékoztató füzet innen letölthető

Megcélzott szakterület

Az infokommunikáció a konvergáló távközlő és számítógép hálózatok, ezen nyújtható szolgáltatások és segítségükkel megvalósítható – beszéd, adat, kép, videó, multimédia és összetett – alkalmazásokat foglalja magába.

Az ágazatot választók elsajátítják az infokommunikációs hálózatok technológiáit és a megvalósítható alkalmazásait; nagysebességű vezetékes és vezetéknélküli hálózatok rendszertechnikáját és médiatartalom terjesztésének technológiáit

 

Megszerezhető kompetenciák

 • Infokommunikációs hálózatok technológiái és a megvalósítható alkalmazások.
 • Nagysebességű vezetékes és vezeték nélküli hálózatok rendszertechnikája.
 • Médiatartalom terjesztésének technológiái.
 • Beszéd-alapú és multimodális interfészek tervezése.
 • Ügyfélszolgálat automatizálás.
 • Mobil felhasználói felületek tervezése.
 • Szövegfeldolgozás beszédtechnológiához kapcsolódva (pl. szövegek nyelvének automatikus meghatározása, automatikus ékezet regenerálás).
 • Vezetékes, fix és mobil vezeték nélküli hálózatok, valós idejű átvitel IP alapú hálózatokon.
 • Nagyfrekvenciás rendszerek felépítése, tervezése.
 • Hálózati alkalmazások minőségbiztosítása.
 • Hang-, kép- és mozgókép rendszerek, stúdiótechnika, műsorszórás.

Szakirány tantárgyak

A szakirányhoz tartozó előadás+gyakorlat jellegű tantárgyak (tehát nem labor, önálló labor) közösek mindhárom ágazatban. Három ilyen tantárgy van, ezek a következők:

 • Hálózati technológiák és alkalmazások , (vitma341) , TMIT
  A tantárgy célkitűzése, hogy egyrészt elmélyítse az Infokommunikáció tárgyban megszerzett hálózati technológiákkal kapcsolatos ismereteket, másrészt erre építve rendszerező áttekintést adjon a...
 • Médiakommunikáció , (vihia325) , HIT
  A tárgy átfogó képet nyújt a már bevezetett, illetve bevezetés előtt álló szélessávú médiakommunikációs rendszerek rendszertechnikai felépítéséről, a kódolási és modulációs technikákról, a vevőkről...
 • Nagyfrekvenciás rendszerek , (vihva342) , HVT
  A tárgy a nagysebességű vezetékes és vezeték nélküli hálózatok rendszer-elvű tárgyalását tűzi ki célként. Főbb tárgyalt hálózatok: földi mobil rendszerek hozzáférési hálózat rádiós elemei, műholdas...

Ágazati laboratórium

A szakirányhoz tartozó labortárgyak ágazatonként különböznek, és az ágazatot gondozó tanszék tartja őket:

A mérések főbb témakörei (- a konkrét mérések listája megtalálható az ide tartozó tantárgy honlapján.):

Interfészek vizsgálata; jelzésátvitel központok között; IP telefónia; mérések lokális számítógéphálózatokon; digitális vonalszakasz kiegyenlítése; adatátvitel vezetékes hozzáférési hálózatokon; fix és mobil vezeték-nélküli hozzáférési hálózatok.

Egy közös áttekintő oldal az ágazathoz tartozó mérés- illetve önálló laboratórium tantárgyakról itt található.

Önálló labor, TDK, Szakdolgozat

Önálló munkához változatos, évről évre megújuló témákat kínálunk. Néhány tématerület a kínálatból, a teljesség igénye nélkül:

 • Hálózatok: Szenzor, optikai és Ethernet; Jövő Internet, Internet of Things, fix-mobil konvergencia (FMC); mérések, modellezés, optimalizálás, forgalomszervezés; mobil hálózatok, 3G+, 4G heterogén rendszerek; nagysebességű TCP.
 • Alkalmazások / szolgáltatások: RFID, peer-to-peer rendszerek; multimédia, VoIP, IPTV;  mindenütt jelenlévő intelligencia; grid computing; cloud computing, elosztott hash-táblák; helyfüggő szolgáltatások, mobil alkalmazások fejlesztése (Android).
 • Biztonság: Hálózati biztonság, szolgáltatás biztonság, multimédia biztonság.
 • Beszéd- és médiatechnológiák: Beszédfeldolgozás, szintézis, felismerés; média adatbázisok, archívumok; adat- és szövegbányászat.

A legfrissebb témakiírások, valamint a kapcsolódó tantárgyakra vonatkozó információk megtekinthetőek itt.

Egy közös áttekintő oldal az ágazathoz tartozó mérés- illetve önálló laboratórium tantárgyakról itt található.

Az érdeklődő hallgatóknak lehetőségük van tanszékünkön TDK dolgozatot is írni akár az önálló laborhoz, illetve szakdolgozathoz választott témában, akár egy másik témában. Bővebben erről a TDK oldalunkon tájékozódhat.

Szabadon választható tantárgyak (TMIT)

Ajánlott, az ágazathoz kapcsolódó választható tantárgyaink:

 • Peer-to-peer hálózatok / alkalmazások a gyakorlatban
 • A jövő internete
 • Infokommunikáció az intelligens villamosenergia (Smart Grid) hálózatokban
 • Webfejlesztés villámgyorsan Ruby on Rails alapokon

A tanszékünk által meghirdetett, e szakirányhoz is ajánlott szabadon választható tantárgyak aktuális listája itt található.

Szakmai gyakorlat

A diploma megszerzésének feltétele a villamosmérnöki BSc képzésben a szakmai gyakorlat elvégzése. A tanszékünk gondozásában végezhető szakmai gyakorlatról bővebben az alábbi oldalon olvashat:

Továbbtanulási lehetőségek

Mesterképzés (MSc)

Az ágazatot elvégző hallgatóinknak az MSc képzésben biztosítjuk a továbbtanulás lehetőségét. Az ágazathoz kapcsolódó TMIT-es villamosmérnöki MSc specializáció az Okos város mellékspecializáció.

Doktori képzés (PhD)

A mesterképzésüket befejező hallgatóknak lehetőségük van doktoranduszként csatlakozni a tanszékünkhöz. Bővebben erről a lehetőségről a doktori képzésünk lapján olvashat.