Hálózati szimulációs technikák

Alapadatok
Neptun kód: 
vittd094
Gazda tanszék: 
TMIT
Szak: 
BME-VIK Villamosmérnöki szak
BME-VIK Mérnök informatikus szak
BME-VIK Villamosmérnöki doktori iskola
BME-VIK Informatikai doktori iskola
Szint: 
PhD - Doktori képzés
Típus: 
Doktoranduszi választható tárgy
Érvényesség: 
aktív
Tárgyfelelős: 
Célkitűzés: 
Számítógépes szimuláció alatt egy olyan - szabályozott statisztikai mintavételezési eljáráson alapuló - módszert értünk, amely a számítógép számítási kapacitását kihasználva alkalmas komplex sztochasztikus rendszerek vizsgálatára abban az esetben is, amikor az analitikus vagy numerikus eljárások nem alkalmazhatóak. A szimuláció a leggyakrabban használt eszköz a távközlő hálózatok tervezése és teljesítmény-elemzése kapcsán. A szimulációs technikák elmélete egy interdiszciplináris terület, amely ötvözi a valószínűségszámítás, a matematikai statisztika, az optimalizálás és a számítástechnika eredményeit. A tantárgy célja, hogy bevezetést nyújtson a távközlő hálózatok szimulációs technikáinak elméletébe és alkalmazásaiba, és kellő áttekintést adjon az elérhető szimulációs eszközök és eljárások tudományos szintű és igényű alkalmazásaihoz.
Kurzus Szemeszter
vittd094-2009 2009/2010 1. félév (ősz)

Tematika

 • Matematikai statisztika alapok
  • valószínűségi változók, véletlen folyamatok, idősorok
 • A szimuláció és modellezés módszertana
  • Monte Carlo szimuláció
  • diszkrét eseményvezérelt szimulációk
 • Szimuláció alapú optimalizálás
 • Szimulációs architektúrák
  • csomag-, folyadék-, hibrid-alapú szimulátorok
 • Gyorsított szimulációs technikák
  • RESTART, „trajectory-splitting”
 • Forgalom modellezése és generálása a szimulációkban
  • forgalom (forrás) modellek
  • „trace driven” szimulációk
 • Szimuláció végrehajtása
  • (ál)véletlenszám generátorok
  • „warm up” periódus
  • szükséges szimulációs idő
  • elosztott szimuláció
 • Szimulációs eredmények kiértékelése
  • matematikai statisztika, analízis
  • paraméterbecslés, idősorok analízise
  • konfidencia-intervallum, megbízhatóság
 • Szimulációs eszközök / környezetek
  • ns2, OPNET, PlasmaSim, ...
Kurzus Szemeszter
vittd094-2009 2009/2010 1. félév (ősz)