Hálózatba kapcsolt adatbázisok

Alapadatok
Neptun kód: 
vitmm100
Gazda tanszék: 
TMIT
Szak: 
BME-VIK Gazdaságinformatikus szak
Szint: 
MSc - Mesterképzés
Típus: 
Közös képzés
Érvényesség: 
aktív
Tárgyfelelős: 
Célkitűzés: 
(K1) Bemutatni, hogy az adatbáziskezelő rendszerek hardver- és szoftverkomponenseit milyen módon és miért érdemes többszörözni, hálózatba kapcsolni, hogyan épülnek fel az ilyen rendszerek, milyen előnyökkel/hátrányokkal járnak az egyes megvalósítások, mire és milyen formában lehet ezeket használni. (K3) Képessé tenni a hallgatót tranzakciós adatbázisokban használt adatstruktúrák megtervezésére változatos gazdasági/tudományos területekre adaptálva, amelyek nagyhatékonyságú információs rendszerek részeiként működhetnek. (K3) Képessé tenni a hallgatót üzleti folyamatok elemzésére használható, analitikus célú, döntéstámogató rendszerek, a gazdasági élet számos területén használt adattárházak struktúráinak megtervezésére. (K1) Áttekintést adni a „big data” korszak jellegzetes adatbázis-kezelési megoldásairól, elősegítve ezzel adott feladathoz legjobban illeszkedő technológia kiválasztását. (K2) Megismertetni a hallgatót olyan optimalizálási módszerekkel, hálózati vagy elosztott feldolgozást segítő eljárásokkal, amelyek alkalmasak arra, hogy egy adatbázis-alapú információs rendszer teljesítményét növelni lehessen. (K1) Esettanulmányok, megvalósítási példák segítségével megmutatni, hogy a megismert technológiák hogyan jelennek meg a legkorszerűbb, üzleti életben használt tranzakciós és döntéstámogató rendszerekben.
Szemeszter: 
tavasz