Infokommunikáció a közlekedésben

Alapadatok
Neptun kód: 
vitmjv27
Gazda tanszék: 
TMIT
Szak: 
BME-VIK Villamosmérnöki szak
BME-VIK Mérnök informatikus szak
Típus: 
Szabadon választható (SZVT)
Érvényesség: 
inaktív
Tárgyfelelős: 
Célkitűzés: 
A tárgy célja, hogy megismertesse elsősorban a Villamosmérnöki és Informatikai-, valamint a Közlekedésmérnöki Karok hallgatóit az intelligens közlekedési rendszerek alapjaival, elsősorban a kommunikációs hálózatok szempontjából. Hangsúlyos szerepet kap a járművek közti kommunikáció (pl. mobil ad hoc hálózatok), mely lehetővé teszi, hogy olyan önszerveződő és elosztott kommunikációs rendszereket építsünk, amelyek túllépnek a hagyományos fix infrastruktúrájú mobil rendszerek (pl. GSM) korlátain. Általuk lehetővé válik olyan, nagy kiterjedésű és relatív nagy mobilitású hálózatok kialakítása, ahol az egyéni eszközök csak korlátozott lefedettséggel rendelkeznek, viszont képesek kommunikálni a rendszerben lévő bármely más eszközzel. Ezen kívül kitérünk a járművön belüli (inter-car) kommunikációra, a globális pozicionáló rendszerekre és a használatos általános szenzorokra. Ugyanakkor megismertetjük a hallgatókat a legfontosabb a téma legfontosabb alkalmazásaival.
Szemeszter: 
ősz
tavasz
Kurzus Szemeszter
vitmjv27-2012 2011/2012 2. félév (tavasz)
vitmjv27-2011 2010/2011 2. félév (tavasz)

Tematika

 • Bevezetés, ismerkedés a közlekedési informatikai rendszerekkel. Bevezetőként a Globális Helymeghatározó Rendszerek (GPS, EGNOS, GLONASS, GALILEO) működési elve kerül bemutatásra alkalmazásokon keresztül.
 • Autón belüli kommunikációs technológiák bevezetése, amely elsősorban a jövőben használatos vezetéknélküli szenzorhálózati technológiákra értendő. Itt kezdődik a Zigbee hálózatok működési elvének bontása.
 • A Zibee hálózati technológia alkalmazási területei és összehasonlítása hasonló vezetéknélküli technológiákkal rámutatva előnyeire és hátrányaira. A fontosabb ember-gép interfész megoldásokat és elterjedt alkalmazási területeinek bemutatása.
 • Speciális szenzorok bemutatása alkalmazásokon keresztül. Ezek többek között: Hőmérséklet, Páratartalom, Odométer, Tachometer, Nyúlásmérő bélyeg, Radar, stb.
 • Áttér az autók közötti kommunikációs technológiákra és az ott használatos intelligens protokollokra. Előbb különböző mobilitásmodellek alapján jellemzi a közlekedési hálózatokat, majd az útválasztó és csoportformáló protokollok bemutatására tér rá.
 • Az útválasztó protokollok bemutatásának folytatása, amely az egész egyszerűtől a geográfiai alapú útválasztóig halad, kitérve azok előnyeire, hátrányaira, és alkalmazhatóságára. Hibrid kommunikációs megoldások.
 • V2V - Vehicle to Vehicle - Járművek közti kommunikáció és információterjesztés speciális protokolljai és üzenetterjesztő algoritmusai (ODAM, SPACE, SOTIS, stb.)
 • Szélessávú kommunikációs technológiák bevezetése: Wimax rendszerek használhatósága a közlekedési rendszerekben. Frekvenciasávok kiosztása, jellemzők, alkalmazások. Sikeres bevezetés ismertetése a világon példákon keresztül.
 • A használatos protokollok után alkalmazások bemutatására térünk át. Aktuális közlekedési információk gyűjtése és terjesztése kooperatív járművek segítségével. Rövid ismertetése a web2 és GeoWeb technológiáknak valamint a közlekedési információs rendszerek és közlekedés monitorozási technológiák bemutatása. A Floating Car Data kifejezés és technológia bevezetése.
 • Automatikus díjbeszedés a közlekedési rendszerekben. Sikeres kutatási projektek a témában. Működési modelleket és alkalmazási példákat mutatunk meg. Rátérünk több nemzetközi projekt céljainak és eredményeinek a ismertetésére (FleetNet, RuBENS, C2C, PREVENT, stb.)
 • Modellezés és szimuláció. A közlekedési rendszerek optimalizálását elsősorban modellezéssel és szimulációs gyakorlattal lehet hatékonyan végezni. Ilyen módszerek ismertetése ezen előadás célja. Kitér számos szimulátor és gyakorlati modell bemutatására illetve a különböző típusú szimulátorok (forgalmi-, hálózati-, stb.) ötvözésének lehetőségeire.
 • Térinformatikai Információs Rendszerek. GIS (Geographic Information Systems) Digitális térképek létrehozási módjai. Bevezetés az Intelligens Közlekedési Rendszerek (ITS – Intelligent Transportation Systems) világába.
 • Lokációs szolgáltatások és alkalmazások, azaz hol lehet ötvözni a közlekedési rendszereket az otthonautomatizálási és hasonló megoldásokkal? Egyéb rendszerek (otthonfelügyeleti-, szórakoztatási-, ipari-) ötvözése a tárgy során bemutatott alkalmazásokkal.
Kurzus Szemeszter
vitmjv27-2012 2011/2012 2. félév (tavasz)
vitmjv27-2011 2010/2011 2. félév (tavasz)