Adatkezelés

Alapadatok
Neptun kód: 
vitmbb01
Gazda tanszék: 
TMIT
Szak: 
BME-VIK Üzemmérnök-informatikus szak
Szint: 
BProf - Üzemmérnökképzés
Típus: 
Közös képzés
Érvényesség: 
aktív
Tárgyfelelős: 
Célkitűzés: 
A tantárgy célja az adatok strukturált tárolása alapelveinek, az adatbáziskezelő rendszerek felépítésének és működési alapjainak, az adatbázisok és az adatelemzési technológiák kapcsolatainak megismertetése, illetve alkalmazási készség kialakítása alapvető adatbázis-kezelési és üzemeltetési feladatokban. A tárgy témakörönként bontásban, a következő készségeket adja a hallgatóknak: • megismerik az adatelemzés feladatait és alapvető technológiáit, • megértik az adatkezelő rendszerek és adatbázisok felépítését, az adatbáziskezelés IT-biztonsági problémáit, kezlési technikáit, jogosultságkezelési megoldásait, • alkalmazási készséget szereznek az adatbázisok elérésében programozási nyelvekből, • képesek lesznek hatékony SQLhasználatra, adatbázisok üzemeltetési feladatainak ellátására, adatbázisszerver telepítésére virtualizált körntyezetben, erőforrásgazdálkodás értékekésére és optimalizálására.
Szemeszter: 
ősz