Információs rendszerek üzemeltetése

Alapadatok
Neptun kód: 
vitmac02
Gazda tanszék: 
TMIT
Szak: 
BME-VIK Mérnök informatikus szak
Szint: 
BSc - Alapképzés
Típus: 
Közös képzés
Érvényesség: 
aktív
Tárgyfelelős: 
Célkitűzés: 
A tárgy célja a számítógépek illetve összetett, hálózatba kapcsolt információs rendszerek működtetési és rendszer-adminisztrációs feladatainak megismertetése. A tantárgy rendszer-szemléletű áttekintést ad az információs rendszerek üzemeltetési feladatairól, beleértve a legáltalánosabb IT szolgáltatásokat. Bemutatjuk az IT üzemeltetést megalapozó általános szabványokat, házirend (policy) kereteket és a rendszergazdákkal kapcsolatos etikai elvárásokat.
Szemeszter: 
tavasz
Kurzus Szemeszter
IRÜ 2020 tavasz 2019/2020 2. félév (tavasz)
English Course 2020 Spring Semester 2019/2020 2. félév (tavasz)
IRU_2019 2018/2019 2. félév (tavasz)
English course 2019 spring semester 2018/2019 2. félév (tavasz)
IRU_2018 2017/2018 2. félév (tavasz)
English course 2018 spring semester 2017/2018 2. félév (tavasz)
IRU_2017 2016/2017 2. félév (tavasz)
English course 2017 spring semester 2016/2017 2. félév (tavasz)

Laborgyakorlatok beosztása:

itt érhető el     http://www.medialab.bme.hu/newLabor/

A tantárgy részletes tematikája

 1. Bevezetés: az információs rendszerek kialakulásának fő lépései, az üzemeltetés feladatai. Rendszer-adminisztrátori feladatok. A tárgyhoz kapcsolódó laborgyakorlattal kapcsolatos tudnivalók áttekintése. .
 2. Linux-alapú rendszerek adminisztációja. Alapvető rendszergazdai feladatok, account-kezelés, file-rendszer kezelés, tűzfal-konfiguráció, bash scripting. Apache web-szerver konfiguráció és üzemeltetés. Rendszer–felügyelet a monit segítségével.
 3. Az üzemeltetési feladatok és a hálózati ismeretek összefüggései. IT hálózati elemek, hálózatba illesztés, (IP címek, címosztályok, DHCP, ARP, RARP, NAT(P), DNS), hálózati topológiák, VPN, demarkációs pontok, hálózati térképek.
 4. Az informatikai infrastruktúra és üzemeltetési feladatai. Gépcsaládok. Szerverek jellemzői és üzemeltetési feladatai. Blade szerverek. Homogén és heterogén rendszerek. Szerverek energia ellátása. Redundancia. Frissítések tervezése, ütemezése, tesztelése. Példák, karbantartási ablak, méretezés. Asztali (desktop) elemek üzemeltetési feladatai vállalati környezetben.
 5. Adatok vállalati környezetben. Adatok típusai, értéke. Adatgazdálkodás, adattárolás, tárolók. Hierarchikus tároló kezelés. Diszk-tárolás megbízhatósága. Flash tömbök. Adattároló architektúrák (Internal/external DAS, adattárolók konszolidációja, SAN, Fibre Channel, NAS, NAS protokollok, IP SAN).
 6. Volume copy, flash copy. Tárterület virtualizáció. Tároló menedzsment és feladatai. Adatmentés és helyreállítás. Mentőrendszerek. Adatmentési stratégiák: inkrementális, differenciális, progresszív. Kollokáció. LAN-free és zero-down-time mentés. Biztonságos tárolás.
 7. Felügyelet és riportok. Archiválás. Mentés tervezése, méretezési feladatok.
 8. Adatközpontok. Klasszikus, multi-tier architektúra. Túlméretezés. Példák, kétszintű és háromszintű adatközponti kialakításra. Fat tree topológia. Spine and leaf architekúra. Feszítőfa irányítási algoritmus ás korlátai. Többszörös útvonalak figyelembe vétele. Nagyteljesítményű clusterek. Demilitarizált zónák. Webszerverek. Adatközpontok belső, funkcionális kialakítása. Adatközponti szolgáltatások.
 9. Virtualizáció és felhő IT. A felhő IT alapelvei. Iaas, PaaS, SaaS. Nyilvános, magán és hibrid felhő. A migráció kérdései. Együttműködtethetőség. Szabványosítási irányok (UCI, OCCI). Előnyök és kockázatok, Monitoring. Hozzáférés-szabályozás.
 10. Felügyeleti rendszerek. End-to-end nézet. QoS, QoE. Hálózatfelügyeleti módszerek. Forgalom-monitorozás, forgalmi adatok feldolgozása, szolgáltatás-szintű elemzés, hibamenedzsment. Távközlési Menedzselő Hálózat (TMN), TMN FCAPS. Hálózati eszközök használata. SNMP.
 11. Szolgáltatások üzemeltetése: általános kívánalmak és elvárások. A legfontosabb üzemeltetési alaptevékenységek. IT szolgáltatások megtervezése, beüzemelése, fejlesztése, felügyelete, karbantartása, támogatása. Centralizáció és szabványok. A BYOD elv következményei a szolgáltatások üzemeltetésében. e-mail szolgáltatás üzemeltetési feladatai.
 12. Távoli hozzáférés szolgáltatás. Vállalati internet hozzáférés,VNC, RAS, és web-alapú technológiák. Nyomtatás, hálózati nyomtatás protokollok, formátumok, elterjedt megoldások. Szinkronizációs problémák, Cloud office.
 13. WiFi üzemeltetés: SOHO és enterprise WiFi üzemeltetés. Beltéri és kültéri infrastruktúra, lefedettség, rádiós paraméterek, felhasználók száma. Központosított vállalati WiFi infrastruktúra: hitelesítés és hozzáférés-szabályozás, BYOD, WPA2-Enterprise konfigurációs kérdései, L2 roaming technológiák, valamint konfigurációs lehetőségek áttekintése.
 14. Szabványok IT eszközök üzemeltetéséhez (IPMI, DMI, WBEM). Az IT infrastruktúra elemeinek közös információs modellje. (CIM, MOF). Szolgáltatási szintű üzemeltetés, SLA követelmények. ITIL.

  Laborgyakorlati tematika:
  Hálózati eszköz-konfiguráció: a nyers vastól a biztonsági zónákkal védett alhálózati beállításokig.
  Hálózati eszköz-konfiguráció: statikus és dinamikus útvonal-választási beállítások, alapvető tesztelési feladatok.
  Linux gyakorlat: alapok, tűzfalkonfiguráció, felhasználókezelés, MySQL adminisztráció
  Linux gyakorlat: webkiszolgáló konfiguráció (Apache), héjprogramozása (scripting), teljesítmény- és hiba-menedzsment (monit).

Kurzus Szemeszter
IRÜ 2020 tavasz 2019/2020 2. félév (tavasz)
English Course 2020 Spring Semester 2019/2020 2. félév (tavasz)
IRU_2019 2018/2019 2. félév (tavasz)
English course 2019 spring semester 2018/2019 2. félév (tavasz)
IRU_2018 2017/2018 2. félév (tavasz)
English course 2018 spring semester 2017/2018 2. félév (tavasz)
IRU_2017 2016/2017 2. félév (tavasz)
English course 2017 spring semester 2016/2017 2. félév (tavasz)