Szakdolgozat

Alapadatok
Neptun kód: 
vitma415
Gazda tanszék: 
TMIT
Szak: 
BME-VIK Mérnök informatikus szak
Szint: 
BSc - Alapképzés
Típus: 
Generikus tantárgy
Érvényesség: 
aktív
Tárgyfelelős: 
Célkitűzés: 
A hallgatónak az oklevél megszerzéséhez BSc szinten szakdolgozatot kell készítenie. A szakdolgozattal azt kell igazolni, hogy jelölt önálló mérnöki munkára alkalmas, ismeri és alkalmazni tudja a mérnöki munkamódszereket, képes a feladatkiírást értelmezni, továbbá a választott megoldást értékelni és elemezni.

Tantárgyi adatlap

A VITMA415 és VITMA416 szakdolgozat tantárgyak hivatalos követelményeit a tantárgyi adatlapok tartalmazzák:
Infokommunikációs hálózatok és szolgáltatások ágazat: Szakdolgozat-készítés (VITMA415)(external link)
Médiainformatika ágazat: Szakdolgozat-készítés (VITMA416)(external link);

Általános tudnivalók

Az alapképzés végzős hallgatóinak az oklevél megszerzéséhez BSc szinten szakdolgozatot kell készítenie. A szakdolgozattal azt kell igazolni, hogy jelölt önálló mérnöki munkára alkalmas, ismeri és alkalmazni tudja a mérnöki munkamódszereket, képes a feladatkiírást értelmezni, továbbá a választott megoldást értékelni és elemezni. A szakdolgozatok feladatterveinek kiadása és a tervezési feladat segítése (konzultálása) tanszéki keretek között történik. Alapértelmezésben az egyes tanszékek az általuk gondozott ágaztok (szakirányok) hallgatói számára gondoskodnak feladatról (ez az ún. anyatanszéki rendszer), de (az anyatanszék hozzájárulásával) kiadhatnak feladatot más ágazat (szakirány) hallgatóinak is. A szakdolgozat hivatalos és részletes követelményeit (kb. 2 oldal) a BME VIK BSc szakdolgozat, záróvizsga, oklevél szabályzat a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatába ágyazva(external link) tartalmazza. A Szakdolgozat mind a tavaszi, mind az őszi félévben felvehető.

Tennivalók a félév során

  1. A félévi beiratkozáskor a regisztrációs héten fel kell venni a megfelelő kurzust a Neptunban.
  2. A regisztrációs hét végéig bezárólag célszerű egyeztetni egy TMIT tanszéki (célszerűen a korábbi önállólaborbeli) konzulenssel szakdolgozat témát, egyébként szakdolgozat feladatok kiadására a tárgyfélév regisztrációs hetében kerül sor, melyet a konzulensnek a 3. hétig bezárólag fel is kell vezetni hivatalosan a Diplomaterv Portálra(external link), a munkát végző diák neptunkódjával párosítva. Ezt a hallgató a portálon a saját neve alatt azonnal látni fogja!
  3. A Diplomaterv Portálon(external link) ki kell tölteni a tárgyhoz tartozó elektronikus szakdolgozat adatlapot (kitöltési útmutató itt(external link)) konzulenssel egyeztetve (és a portálon általa jóvá is hagyva) legkésőbb a 5. tanulmányi hét végéig. Ez a határidő jogvesztő hatályú.
  4. A (tanszéki) konzulens 5. tanulmányi hét végére elkészíti és feltölti a mindenkori Tanszékvezetővel egyeztetett részletes szakdolgozat feladat kiírást.
  5. A szakdolgozatot a szorgalmi időszak végéig el kell készíteni, egy példányban kinyomtatni és igényesen (egy kötetben, keménytáblás borítással, szükség esetén mellékletekkel) beköttetni, ill. konzulensnél leadni, aki a dolgozat első lapján (a kiíráson) rögzíti véleményét. Ezen kívül elektronikus formában is le kell adni a dolgozatot, az érvényes kari előírások szerint.
  6. Az elkészült dolgozatot a konzulens bírálatra kiadja majd ha az kész leadja a tanszéken. Tehát azért, hogy a bírálat a záróvizsgáig elkészüljön, a tanszéki konzulens felelős.
  7. A bírálat érdemjegy nélküli értékelését a vizsgázó a záróvizsga előtt meg kell hogy kapja konzulensétől. A hallgató ezt is figyelembe véve elkészíti a szakdolgozat védésére a prezentációját (javasolt a bírálatban feltett esetleges kérdésekre külön fólián válaszolni az előadás végén).
  8. A vizsgaidőszak kezdetén elkészül a záróvizsga beosztás (Kis-Szölgyémi Ferencné, I ép. B216), ez alapján történik a záróvizsga.

 

Konzulens

A szakdolgozat előkészítése már az önálló laboratóriumi feladatok témaválasztásával megkezdődik. Természetesen az önálló laboratóriumi témaváltásnak megfelelően szakdolgozatot is lehet más témavezetőnél választani mint akinél a korább önálló labor tevékenység zajlott.
A szakdolgozat elkészítését az esetleges ipari és doktorandusz konzulensek mellett legalább egy tanszéki oktatónak is témavezetőként felügyelnie kell.

Záróvizsgatárgyak

Az adatlapon meg kell jelölni a záróvizsga két tantárgyát. Az egyik tantárgyból elkülönített záróvizsgán a másikból (a szakdolgozathoz szorosan kapcsolódóból) pedig a záróvizsgán bizonyítani a tudást. A záróvizsga tantárgyakat a konzulens hagyja jóvá!

Szakdolgozat formai előírások

A tanszék által elfogadott/aláírt feladattervet (melyet a hallgatói adminisztráción Kis-Szölgyémi Ferencnénél az I ép. B216-ban lehet átvenni a megfelelő aláírások után) a szakdolgozatba be kell kötni! A tipikus szakdolgozat kb. nettó 35 oldal hosszú (ami tehát nem tartalmazza a tartalomjegyzéket, feladatkiírást, nyilatkozatot stb.), ettől lefelé indokolt esetben 5 oldallal, felfelé pedig akár 20 oldallal is el lehet térni. A formai és tartalmi előírásokra vonatkozólag jó áttekintést nyújt az eredetileg MSc diplomatervezésre készített Diplomaterv FAQ.

További információk

Egyéb információkért keresd a tárgy előadóját/felelősét: Dr. Heszberger Zalán.