Hálózati technológiák integrációja

Alapadatok
Neptun kód: 
vihima00
Gazda tanszék: 
HIT
Szak: 
BME-VIK Mérnök informatikus szak
Szint: 
MSc - Mesterképzés
Típus: 
Szakirány-/specializációtárgy
Érvényesség: 
tervezett
Célkitűzés: 
A tárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse a mobil távközlés leglényegesebb technológiáival és azok megvalósításának (integrálásának) lehetőségeivel és felvetődő problémáival. A mobil technológiákat csak funkcionális egységek, illetve hivatkozható funkciók szintjén tárgyalja, nem megy az egyes funkciók, részleteibe. Az integrálásról szóló rész célja, hogy bemutassa, hogyan valósulhat meg a mobil-hozzáférésű hálózat felhordó, illetve gerinc szegmense, hogyan támogatják ezt a vezetékes technológiák. Az integrálással kapcsolatosan a következő felmerülő problémákat is hangsúlyosan tárgyaljuk: átviteli követelmények modellezése, számszerűsítése, a követelményeknek megfelelő megoldások tervezése az alkalmazható technológiákhoz illeszkedve.

Rövid tematika

Technológiák áttekintése, funkciók és képességek szintjén. Mobil hálózat felépítése, funkcionális elemei, protokolljai, fejlődése. Mobilitás-menedzsment, handover lehetőségek, megoldások, mobil IP, IPv6. Rádiós interfész képességei és követelményei 2G, 3G, 4G, 5G rendszerekben. Nem közcélú, kis kiterjedésű, szélessávú vezetéknélküli hálózati technológiák eszközei, protokolljai (WiFi, WiMax, Bluetooth, UWB, ZigBee, AdHoc, SDN, egyéb). Vezetékes hálózatok, optikai, WDM, OTN, SDH. Aggregációs és gerinchálózati technológiák, Ethernet, MPLS, IP. Vezérlési és jelzés funkciók követelményei, igényei. Szoftvervezérelt (SDN) hálózatok. Integrált hálózati kép kialakítása. Technológiai rétegek egymásra épülése és egymás mellett élése. Mobil backhaul és gerinc hálózat követelményei, megoldásai. A backhaul és core összeköttetések átvitele vezetékes alapú transzport hálózatokon. Transzport hálózattal szembeni követelmények és tipikus megoldások. Mobil-specifikus részletek. SDH, IP, kiváltás, új technológiák bevezetése. Többszolgáltatós környezet vizsgálata: összekapcsolás és erőforrások megosztása. Integrálás bemutatása valószerű hálózaton: megoldások, felhasznált berendezések, hálózati funkciók megvalósítása. Menedzsment és nyilvántartás. Követelmények értelmezése, KPI mennyiségek, QoS, és ezek modellezése. Minőség biztosításának megoldásai a transzport hálózati technológiákban (xPON, CWDM, DWDM, CET, MPLS, IP/MPLS). Mobil specifikus problémák. A követelmények viszonya a mérhető jellemzőkhöz. A menedzsment rendszer, mint integrált alkalmazás. Nyilvántartó rendszerek építése, ellátása, felhasználása. Hálózatok modellezése. Megbízhatóság (robusztusság) modellezése és növelése. Alapvető forgalommodellezési módszerek, jellemzők modellezése, felhasználása tervezési, méretezési feladatokban. Forgalmi osztályok, kiszolgálási elvek, tároló management.