TMIT szemináriumsorozat

A TMIT Szemináriumsorozat 2014 decemberében indult a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Távközlési és Médiainformatikai Tanszékén (BME-TMIT). Célja az internet és az általa teremtett virtuális világ fejlődésének követése és működésének megértése, a tudomány és innováció szemszögéből. A szemináriumsorozat a tanszéki kutatócsoportok szemináriumaiból áll. Az előadások főként tudomány népszerűsítőek, új érdekes kutatások és innovációhoz kapcsolódó témák bemutatásával, valamint szakelőadások tudományos eredmények és fejlődési irányok áttekintésével elismert külföldi és magyar kutatóktól.

A szemináriumot a BME Informatikai épületében (1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2.) tervezzük.

Minden érdeklődőt és előadás ötletet szívesen várunk!

Brys Zoltán, a szeminárium szervezője

Magyar Gábor, TMIT tanszékvezető, a szeminárium védnöke

 

Tervezett szemináriumok

Korábbi szemináriumaink


Fehér Gábor
Információbiztonság a felhőben
Nagysebességű hálózatok laboratórium szeminárium

Az előadás a felhőben tárolt adatok titkosítási kihívásait és kutatásban lévő megoldási javaslatokat ismertet. Kitér arra, hogy létezik-e biztonságos adattárolás és -számítás a felhőben.

2016 feb 26 - 14:00

Víg Julianna
Az idegsejtek távközlési rendszere

Az idegrendszeren belüli biológiai kommunikációnak, "távközlésnek" sokféle módja lehet. Az előadó a kémiai, illetve az elektromos szinapszis működését, működészavarait, az extraszinaptikus ingerületátvitel főbb jellemzőit, és a neuronok működését támogató gliasejteket fogja áttekinteni.

2016 jan 21 - 13:00

Gáspár Csaba
Tech start-up kultúra sajátosságai

Start-up kultúra, start-up jelenség, az ígéret és a technológiasajátosságai. Mitől nevezünk ma startupnak egy induló céget, miért olyan ez mint a big data szó: miért lelkesedik az érintettek egyik fele, miért csóválja a fejét többi. Nyitott kérdések, kevés kész válasz, gondolatébresztő történetek.

2015 nov 26 - 18:00

Mérő László
Az érzelmek szerepe a tudományos kutatásban

Az emberi hangulatok és érzelmek a mérnöki kutatások összetett folyamataira is hatással vannak. Alapérzelmeink, a tanult érzelmek és az ember "ultratársas lénységével" kapcsolatos kutatások is ezt bizonyítják. A sokat emlegetett intuíció, a tudattalan, a flow-állapot és az érzelmek logikája is előkerül Mérő László ismeretterjesztő előadásban.

2015 okt 28 - 18:00

Poul Heegaard
Managed Dependability in Interacting Systems
MTA-BME Jövő Internet Kutatócsoport szeminárium

The digital ICT infrastructure is a complex system-of-systems in itself, but also in interaction with other critical infrastructures such as water distributions, transportation (e.g. Intelligent Transport Systems) and Smart Power Grid control. The interacting relationship between the stakeholders is agreed upon in Service Level Agreements (SLAs), which gives guarantees on the non-functional...

2015 szep 24 - 11:00

Frecska Ede
Látomások racionalitást kiegészítő szerepe

Pitagorasztól Max Planckig illusztrálható, hogy a jelentős felfedezések jellemzően nem racionális úton történtek. Az innováció kapcsán az előadás érinti, hogy a tudat rendelkezik-e, rendelkezhet-e kvantumtulajdonságokkal, és ez milyen szerepet játszhat a mérnöki újításokban.

2015 máj 22 - 15:00

Szebik Imre
Chipek az emberben? Neuroetikai olvasat

A neuroprotézisek, különösen a neurochipek megjelenésével az agy-számítógép interfész kutatása jelentős lendületet kapott. Invazív, részlegesen invazív és nem-invazív technológiákat különbözethetünk meg, melyekkel kapcsolatban mind más bioetikai kérdések vetődnek fel. Az előadás ezeket, illetve a pszichofarmakológia, a memória sőt az etika neuroetikai vetületét is részletesen tárgyalja.

2015 ápr 30 - 11:00

Kosztolányi János
LEAN szemlélet

Az autóiparban kifejlesztett lean gyártástechnológiát és szemlélet ma már széles körben alkalmazzák a termékfejlesztés, szoftverfejlesztés (IT start-up-oknál), menedzsment, sőt a könyvelés és a kormányzati világokban is. A lean szemlélet a távközlés területén is sokféleképpen használható. Az előadásban bemutatásra kerül a lean története, néhány fontosabb alapelv és két gyakorlati módszer,...

2015 már 26 - 11:00

Sergey Gorinsky
Remote Peering: More Peering without Internet Flattening
MTA-BME Jövő Internet Kutatócsoport szeminárium

The trend toward more peering between networks is commonly conflated with the trend of Internet flattening, i.e., reduction in the number of intermediary organizations on Internet paths. Indeed, direct peering interconnections bypass layer-3 transit providers and make the Internet flatter. This work studies an emerging phenomenon that separates the two trends: we present the first systematic...

2015 jan 5 - 11:00

Schmidt Péter
CyberPunk

Pécsi vendégelőadónk egy határterületi témát, a CyberPunk világát fogja bemutatni.

2015 jan 15 - 11:00

Oldalak