Lineáris paraméterváltozós modellek politopikus dekompozíciója tenzorszorzatmodell transzformációval