Tesztmodell-definíció TTCN-3-ban

Szerző: 
Kriván Bálint
Év: 
2012
Szekció: 
Modellezés és szimuláció szekció
Helyezés: 
3. helyezés

A gyártó iparágakban nagy jelentőséggel bír a tesztelés, mint a gyártás egyik fontos állomása, melynek egy feltörekvő iránya a modellvezérelt tesztelés. A tesztmérnökök a mindennapok során a TTCN-3 (Testing and Test Control Notation) nyelvet használják, így kézenfekvő az ötlet, hogy a tesztmodellek definícióját is ennek felhasználásával lehessen megadni. Ennek a megközelítésnek előnye, hogy nem kell újabb technológiát megtanulni, továbbá, hogy a TTCN-3 adatstruktúrák változtatás nélkül felhasználhatóak lesznek a modell alapján generált tesztesetekben.

A dolgozatomban leírom, hogy egy EFSM-ben (Extended Finite State Machine) megadott rendszerből hogyan készíthető TTCN-3 nyelvben megadott tesztmodell definíció. Ennek demonstrálására egy alkalmazást is készítettem Java nyelven, ami adott formátumban történő állapotgráf megadása esetén elkészíti a TTCN-3 kód egy részét. Az így létrejött kódot némi kiegészítés és utómunka után az ipar által ismert és használt tesztelő szoftverekbe betölthetjük, és szimulációkat valamint teszteket végezhetünk.

A módszer gyakorlati alkalmazását egy valós protokollon, a LAPB-n (Link Access Procedure, Balanced) mutatom be, melynek egy egyszerűsített EFSM leírását a Linux kernelben található implementáció alapján készítem el. Az általam készített alkalmazás segítségével bemutatom, hogy hogyan futtathatóak a modellen egyszerű keresési algoritmusok.