SmartCom Lab Workshop 2023

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a Smart Communications Laboratórium éves workshopjára!

VII. SmartCom Lab Workshop

2023. március 29., szerda 14 óra, BME I épület IB023

"Digitális infrastruktúrák automatizált védelme és menedzsmentje"

 

Előadások:

- OpenSTELLAR: nyílt biztonsági platform XDR alapokon (Orosz Péter)

- DevOps automatizáció a lift & shift migrációk világában (Hegedűs Csaba)

- Mobilhálózati jelzésforgalom elemzése LSTM-Autoencoderrel (Ficzere Dániel)

 

Az esemény online is követhető az alábbi linken:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGU3ZDJiNTYtNjFhNy00MjI1LWFjMTctZWNiZTMyMTYxZWYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226a3548ab-7570-4271-91a8-58da00697029%22%2c%22Oid%22%3a%2232214584-cc82-4399-962d-3c5fca0a6745%22%7d