Németh Balázs tanszéki vita (IB210, online)

Időpont: 
2022. 09. 06. 13:30 - 15:30
MEGHÍVÓ
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tisztelettel
meghívja Önt és érdeklődő kollégáit
 
Németh Balázs

"Novel Service Placement Algorithms over Softwarized Network and Cloud Infrastructure"

című Ph.D. értekezésének
2022. szeptember 6-án 13:30 órakor jelenléti formában az IB.210-es teremben, online formában a Microsoft Teams-en
tartandó magyar nyelvű tanszéki vitájára.
Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGY3MDUyY2ItNjA2ZC00YjZkLTgwODAtYzcwN2U4MTJlZjc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226a3548ab-7570-4271-91a8-58da00697029%22%2c%22Oid%22%3a%22241aa5b9-9a7b-4666-84df-9ee064c38273%22%7d 

A vitát vezeti:
Dr. Cinkler Tibor, Egyetemi tanár (Távközlési és Médiainformatikai Tanszék, BME)

Az értekezés bírálói:
Dr. Fazekas Péter, PhD, (Nokia Bell Labs)
Dr. Biczók Gergely, PhD, docens, tanszékvezető helyettes (BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék, Crysys Lab)

Témavezetõje:
Dr. Sonkoly Balázs, PhD, Egyetemi docens (BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék)

A disszertáció és a tézisfüzet letölthető:

 
Dr. Varga Pál
tanszékvezető