SDN képes hálózati eszközök teljesítmény vizsgálata

Tantárgy: 
Szakdolgozat (BSc)
Hallgató: 
Konzulens (TMIT): 
Szemeszter: 
2013/2014 1. félév (ősz)

Az SDN, azaz a szoftverrel definiált hálózati koncepció a hálózati rendszerek felépítésének újfajta megközelítése. A néhány éve megjelent elképzelés napjainkban az infokommunikációs technológia egyik legdinamikusabban fejlődő területe. Újdonsága abban áll, hogy a vezérlési és az adattovábbítási réteget szétválasztja egymástól, így dinamikusan programozható hálózatok megvalósítására nyílik lehetőség. A technológiát adatközpontokban, távközlési és szolgáltatói hálózatokban is egyre nagyobb mértékben alkalmazzák. Megvalósítására különböző protokollokat dolgoztak ki, melyek közül az OpenFlow a legszélesebb körben elterjedt. Nagy előnye, hogy nyílt szabványokon alapul.

Szakdolgozatom célja az SDN alapokon működő hálózatok teljesítmény vizsgálati eljárásainak kidolgozása, és ezen vizsgálati módszerek alapján az eszközök hatékonyságának bemutatása, összehasonlítása.

A mérések elvégzéséhez egy számítógépen szimulált virtuális, és több valódi, fizikai eszközökből felépülő teszthálózatot is létrehoztam. Két különböző gyártó hardvereiben megvalósított OpenFlow referencia switch, és egy szoftveresen megvalósított kapcsoló működését hasonlítottam össze a kidolgozott mérések alapján. A teljesítmény tesztek során a teszthálózatok eszközei között mérhető sávszélesség, késleltetés, csomagvesztési arány változását vizsgáltam különböző hálózati paraméterek függvényében.

A dolgozat végén további eszközök vizsgálatára is kitérek, bemutatva az SDN és OpenFlow további vizsgálati lehetőségeit egyéb megvalósítások esetén.