Hivatalos NVidia GPU Oktatási Központ a BME-n

A világ vezető grafikus kártyákat (Graphic Processing Unit, GPU) gyártó cége, az NVidia a Távközlési és Médiainformatikai Tanszékről (TMIT) benyújtott pályázat útján GPU Oktatási Központtá (GPU Education Center) nevezte ki a BME TMIT-et.

Az akár többezer magból álló nagyteljesítményű GPU-kat a grafikai célok mellett ma már gyakran használják tudományos, „masszívan” párhuzamos számításokhoz is. Napjaink egyik ilyen kiemelt területe a mesterséges neurális hálózatokon alapuló mély tanulás (deep learning). Az elmúlt években mély tanulás segítségével számos tudományterületen (pl. beszédszintézis, beszédfelismerés, képfelismerés, természetes nyelvfeldolgozás) minden korábbi tanuló algoritmusnál pontosabb eredményeket értek el – sok esetben már az emberi pontosságot is meghaladva.

Tanszékünkön a Beszédtechnológia és Intelligens Interakciók Laboratóriumban (SmartLab) 2014 óta folyik GPU alapú deep learning oktatás az önálló laboratórium, továbbá a BSc szakdolgozat- és MSc diplomatervezés kereteiben. Az egyre növekvő érdeklődésnek köszönhetően 2016 őszétől induló „Deep Learning a gyakorlatban Python és LUA alapon” szabadon választható tantárgy segíti a hallgatókat a tudományterület alapjainak és GPU alapú eszközrendszerének megismerésében és készség szintű programozásának elsajátításában.

A pályázat keretében az NVidia oktatási célokra 2 db Titan X és 1 db Tesla K40 nagyteljesítményű grafikus kártyát bocsájt a BME TMIT rendelkezésére, melyek segítik az egyéni hallgatói munkák és az ősszel induló kurzus magas színvonalú oktatását.

„2020-ra egyre többen jósolják, hogy a mély tanulás annyira általános technológiává válik, mint amilyen napjainkban az Internet. Nagyon fontosnak tartom, hogy a nemzetközi mezőnnyel és az ipari igényekkel lépést tartva egyetemünkön a hallgatóknak lehetősége legyen a legújabb mély tanuló technikák, keretrendszerek és az ezt támogató legkorszerűbb infrastruktúra megismerésére. Nagyszerű lehetőség ebben a folyamatban a most elnyert oktatási pályázat.” – mondta Dr. Tóth Bálint Pál kollégánk, a SmartLab munkatársa, a deep learning kurzus tárgyfelelőse.

NVidia GPU oktatási központ tagként a cégóriás a grafikus kártyákon túl az NVidia GPU-k programozási nyelvét bemutató tankönyveket is biztosít, továbbá hozzáférést ad felhő alapú interaktív oktatási anyagaihoz, digitális jegyzeteihez. Ezen túl a BME munkatársainak lehetősége van az NVidia szakértőinek tanácsadását igénybe venni hardver és szoftver kérdésekben egyaránt.