Nagysebességű forgalom emulálása

Doktorandusz hallgató: 
Témavezető (TMIT): 
Doktori iskola: 
Informatikai Tudományok Doktori Iskola
Kiírás dátuma: 
2012. 01. 06
Érvényesség: 
futó
Téma leírása: 

Az egyre növekvő kapacitású hálózatainkon egyre nagyobb mennyiségű forgalmat továbbítunk. A forgalom pontos ismerete és annak valósághű reprodukálása rendkívül fontos a hálózatok forgalmi tervezése és teljesítményelemzése szempontjából. A valós forgalmi mérések jogvédelmi és egyéb okokból nem használhatóak fel ilyen célra. A kutatás fő célkitűzése egy olyan módszer kidolgozása melynek segítségével valósághű és mégis mesterségesen generált nagysebességű (pl. több ezer felhasználó forgalmát tartalmazó) forgalmat tudunk előállítani.

A témát választó doktorandusz feladata a tématerület eredményeinek megismerése és az említett célt megvalósító módszerek megvalósítási lehetőségeinek megvizsgálása, valamint azok összehasonlító elemzése után egy kiválasztott módszer kidolgozása, megvalósítása. A feladat tartalmaz analitikus, szimulációs és esetleg laboratóriumi teszthálózatban való elemzési feladatokat is.

Kutatási feladatok:

  • A forgalomgenerálási és emulálási módszerek elemzése.
  • A felhasználói viselkedés elemzése.
  • Megvalósítási alternatívák kidolgozása és összehasonlító elemzése.
  • Forgalomemuláló módszer kidolgozása.
  • A javasolt megoldás elemzése.
Labor, csoport: 
Nagysebességű hálózatok laboratórium (HSN Lab)