Útvonalválasztás és védelem a jövő rugalmas spektrumú optikai hálózatában

Szerző: 
Jakab Csaba
Konzulens (TMIT): 
Év: 
2014
Szekció: 
Modellezés és szimuláció szekció
Helyezés: 
jutalom

Napjainkban az optikai gerinchálózatok legjelentősebb kihívásai közé tartozik az új szolgáltatásokkal (felhő, 4K video stream, cloud computing) és technológiák miatt rohamosan növekvő forgalom kiszolgálása és alkalmazkodás az növekvő igényekhez.

Egy új, jobb spekrumhasznosítású, skálázható, a forgalmi változásra gyorsan reagáló optikai gerinchálózati architektúra felelne meg a jövő Internete elvárásainak.

Az IP forgalom korántsem tekinthető statikusnak a dinamikusan változó forgalmat egy rugalmas gerinchálózat (EON: elastic optical network) illeszkedik a legjobban.

A kutatók több lehetséges technikát is megvizsgáltak ,hogy az optikai spektrumot rácsmentessé tegyék: mint az OFDM moduláció alkalmazása az optikai átvitel során vagy a Nyquist-WDM rendszerek. Egy ilyen rugalmas spektrumú optikai hálózatban komplexebb feladat az útvonalválasztás és spektrum lefoglalás (RSA: Routing and Spectrum Allocation). A dinamikus forgalmat jobb hatásfokkal tudjuk elvezetni, viszont az optikai szál spektruma töredezetté válhat. A töredezettség megszüntetéséhez forgalomkötegelési módszereket kell alkalmaznunk. A változtatható sávszélességű összeköttetések és rugalmas frekvencia kiosztás megnehezíti a védelmi utak választását.

A rendelkezésre állás biztosítása itt is fontos szempont. Az üzemi utak megfelelő rendelkezésre állását hozzárendelt és megosztott védelmi utakkal biztosítjuk.

Több RSA algoritmust is megvalósítottunk, az általunk javasolt RSA algoritmus együttesen kezeli az útvonalválasztás és spektrum lefoglalás problémáit. Dinamikus forgalmakkal szimulációt futtatunk több referencia hálózaton és megmutattuk a javasolt SASP módszer (Spectrum Aware Shortest Path Routing) hatékonyságát.

A spektrum töredezettségét forgalomkötegeléssel csökkentjük.

Megvalósítottunk hozzárendelt és megosztott védelmet is, a szimuláció során bemutatjuk előnyeiket, hátrányaikat az általunk javasolt módszer hatékonyságát. Megosztott védelem esetén két él független üzemi úthoz tartozó, szomszédos védelmi út spektruma átlapolódhat. (A szimulációk során összevetjük a megosztott és hozzárendelt védelmet.)

A módszer tovább általánosítható anycast és multicast esetekre is.