A hálózatprogramozás művészete

Szerző: 
Sztupovszki Szabolcs
Czéhner Tamás
Év: 
2014
Szekció: 
Hálózattervezés és -analízis szekció
Helyezés: 
jutalom

Az SDN, azaz a szoftverrel definiált hálózati koncepció a hálózati rendszerek működtetésének újfajta megközelítése. Az újítás központi eleme a vezérlési és az adattovábbítási réteg szétválasztása egymástól, ami dinamikusan programozható hálózatok megvalósítását teszi lehetővé. A technológiát adatközpontokban, távközlési és szolgáltatói hálózatokban is egyre nagyobb mértékben alkalmazzák. Legismertebb és legkiforrottabb eleme az OpenFlow protokoll, amely a két réteg közötti kommunikációt biztosítja szabványos módon.

A dolgozat célja az SDN technológia - napjainkban még szűk körű - támogatottságának vizsgálata hálózati eszközökben. Kiemelt figyelmet fordítunk az ipari gyakorlatban történő hasznosíthatóság kérdéseire, ill. a jelenlegi alternatív technológiákkal szembeni versenyképességére. A tárgyalást a hálózati kommunikáció területét alkotó három egymásra épülő réteg mentén osztjuk fel: megmutatjuk, hogy a hálózat menedzsment, a forgalom menedzsment és a tartalom menedzsment mindegyikén lehetőség van az SDN előnyös alkalmazására.

A bemutatott munkánkban a legújabb, már SDN támogatást is nyújtó eszközökből összeállított teszthálózatokon alkalmazunk újonnan megvalósított, OpenFlow alapú hálózati szolgáltatásokat. Elsőként ma még egyedülállónak számító megszakításmentes hálózati hibakezelést valósítunk meg hálózati kódolás (Network Coding) segítségével. Másodikként bemutatunk egy adatközpontokban alkalmazható adaptív hálózati konstrukciót, amely a gyors útvonalbejegyzés módosíthatóság megteremtésével rendkívül hatékony és dinamikus sávszélesség-kiosztást nyújt. Végül a tartalommenedzsment területéhez tartozó hálózati összeállításunk egy gyorsítótár szolgáltatást valósít meg a kommunikációs kliensek újrakonfigurációja nélkül. Ez a típusú hálózati adatkezelés a jövő tartalomközpontú hálózatainak alapjait teremti meg.