CONCERTO

Alapadatok
Projekt teljes neve: 
Content and cOntext aware delivery for iNteraCtive multimedia healthcaRe applications
Típus: 
EU-FP7 STREP
Kategória: 
EU FP, Horizon 2020
Időtartam: 
2011. 11. 01 - 2014. 10. 31
Projektvezető (TMIT): 

A CONCERTO egy FP7 STREO típusú projekt, mely fejlett telemedicina alkalmazások és szolgáltatások kritikus építő elemeinek tervezését és vizsgálatát tűzte ki célul. A projekt által vizsgált interaktív és multimédiás telemedicina alkalmazások és szolgáltatások képesek a hálózati környezet változásaira reagálni, tartalomfüggő kódolási és tárolási mechanizmusokat használnak, és az aktuálisan futó alkalmazások sajátosságaihoz adaptívan idomuló hálózati protokollokon is működnek. A projekt legfőbb célja az, hogy ezek a speciális szolgáltatások magas minőségi szinten (Quality of Ecperience és Quality of Service) legyenek nyújthatók az igénybevevő orvosok és egészségügyi dolgozók számára így teremteve meg a hibamentes diagnosztika és megbízhatóság technikai feltételeit a legkülönbözőbb telemedicina alkalmazási területeken, bármely modern hálózati forgatókönyv esetén. A CONCERTO projekt ezeket az ambíciózus célkitűzéseket a különböző, szorosan kapcsolt rendszerösszetevők működésének közös integrált, rétegek közti (cross-layer) optimalizálásával fogja megvalósítani, így egy organikus, részelemeivel szervesen együttműködő rendszert tervez létrehozni, nem pedig egyszerű összeköttetéseken alapuló, egymástól szinte teljesen elszigetelt entitások halmazát. A CONCERTO projekt éppen ezért jelentős hangsúlyt fektet arra a fejlett jelzési alrendszerre, mely az egyes blokkok valós idejű dinamikus, végpont-végpont adaptációjához szükséges információkat és vezérlési üzeneteke közvetíti, és a potenciálisan nagy számú, nem korreláló, gyorsan mozgó (mobil)forrásból származó orvosi adatok, jelek, videófolyamok átvitelének optimalizálását teszi lehetővé.