Adatelemzési szoftvrek (2021 tavasz)

Szemeszter: 
2020/2021 2. félév (tavasz)

Előadások

A félév folyamán elméletet és az elméleteket alátámasztó, gyakorlatias feladatmegoldásra törekvő gyakorlatokat tartunk. Az órarend szerinti gyakorlatokon a megjelenés kötelező, csak 3 hiányzás fogadható el.

Az órákat teams-en tartjuk, mely során használt Rstudio környezet web böngészőn keresztül érhető el a batman.tmit.bme.hu/rstudio weboldalon keresztül.

Az elmélet és gyakorlat alapos elsajátításának érdekében a tárgyhoz részletes jegyzeteket adunk ki, melyek éppúgy tartalmazzák az elméleti hátteret, mint a gyakorlati tudnivalókat. Hogy a gyakorlatias tudást a hallgatók még jobban el tudják sajátítani a jegyzetek gyakorló feladatokat is tartalmaznak.

Az előadás anyagai elérhetők a teams csoport oldalán keresztül, vagy az órarend-ben.

A részletes órarendet a következő linken keresztül tekinthetitek meg: ÓRAREND

Fakultatív házi feladat

A félév folyamán a hallgatóknak lehetőségük lesz önkéntesen vállalt házi feladatok megoldására, melyek gyakorlati adatelemzési feladatok megoldását tűzik ki célul. A feladatok kiadásáról és a beadásuk lebonyolításáról időben tájékoztatjuk a hallgatókat az előadások alkalmával, valamint a teams csoport oldalon. A feladatmegoldás során cél egy adathalmazon, meghatározott adatelemzési feladat minőségi megoldása és dokumentálása.

A fakultatív feladat megoldásáért 10 vizsgapontot lehet szerezni, mely az értékelés során a vizsgán elérhető 100-ponthoz hozzáadásra kerül.

Alkalom adtán a feladat elvégzésére adott pontszám a következő linen követhető nyomon: ZH/VIZSGA EREDMÉNYEK

Zárthelyi dolgozat

A zárthelyi dolgozat gyakorlat orientált feladatmegoldásokból áll. Elkészítéséhez az rstudio felületét kell használni. Az eredménytelen ZH-t a pótzárthelyi időpontjában lehet pótolni.

A ZH ideje: 2021. április 16.

A pótZH ideje: 2021. április 30.

Az eredménye félévet megtestesítő aláírás megszerzéséhez a ZH, vagy pótZH alkalmával legalább elégséges (2) érdemjegyet kell szerezni.

A zárthelyi dolgozatok eredményei alkalom adtán megtekinthetők a következő linken: ZH/VIZSGA EREDMÉNYEK

Vizsga

A vizsga a zárthelyi dolgozathoz hasonlóan gyakorlatias feladatmegoldásokból áll. Az értékelését tekintve is ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, mint ZH esetében, azzal a különbséggel, hogy a vizsgán megszerezhető maximum 100 ponthoz hozzáadásra kerül a fakultatív házifeladat elvégzéséért kapott pontszám. A végleges vizsgaeredmény ezen pontszám alapján kerül meghatározásra az alábbi táblázat szerint.

A vizsga dolgozatok eredményei alkalom adtán megtekinthetők a következő linken: ZH/VIZSGA EREDMÉNYEK

Értékelés

Érdemjegy

[%]

nagyon jeles (5+)

100+

jeles (5)

91 - 100

jó (4)

81 - 90

közepes (3)

61 - 80

elégséges (2)

41 - 60

elégtelen (1)

0 - 40

Itt hívnánk fel a figyelmet, hogy a félév folyamán akár 100 pontnál több pont is elérhető, ugyanakkor a vizsgadolgozat eredmények (és ZH eredmények) kiosztása is 100 pontot figyelembe véve kerültek meghatározásra.