TMIT Top N ösztöndíj

TMIT Top N ösztöndíj

A BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszéke a szakmai vagy tudományos tekintetben kiemelkedő hallgatók munkáját kívánja elismerni és ösztönözni a TMIT Top N ösztöndíjjal.

A pályázaton részt vehet a BME VIK bármely, a pályázat benyújtásakor aktív BSc vagy MSc hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki TMIT-hez kötődő szakmai vagy tudományos munkát végez.

A pályázat tartalma:

- Szakmai önéletrajz (maximum 4000 karakter), mely tartalmazza a pályázó

  • elérhetőségét
  • korábbi szakmai és tudományos eredményeinek ismertetését
  • korábbi oktatási (pl. demonstrátori) tevékenységének összefoglalását
  • ösztöndíj-átlagát az utolsó két aktív szemeszterében

- Kutatási terv (maximum 1000 karakter), melyben a pályázó bemutatja a tervezett  szakmai vagy kutatási témát, ezek várható hasznosságát és eredményét,  publikációs vállalásokat (pl. írásos beszámoló, TDK dolgozat).

- Témavezetői ajánlás: a pályázó konzulensének rövid, támogató ajánlása Az ösztöndíjak

- összege: 50.000-150.000 Ft/hó, a pályázat szakmai tartalmától és a kutatási témától függően

- időtartama: 3-4 hónap

- száma: 5-12 fő

Beadási határidő: 2023. február 14. 23:59.

Beadás elektronikusan a titkarsag@tmit.bme.hu címen.

Értékelés: A TMIT szakmai bizottságának javaslatára a ProProgressio Alapítvány kuratóriuma dönt, melyről a pályázók írásban értesítést kapnak.