Agile Network Service Development

Basic information
Neptun code: 
vitmma01
Hosting department: 
TMIT
Major: 
BME-VIK Engineering Information Technology
Level: 
MSc - Master of Science
Type: 
Specialization subject
Availability: 
active
Course coordinator: 
Objective: 
Hálózati infrastruktúrát használó alkalmazások, szolgáltatások fejlesztési lépéseit mutatja be a hallgatók számára: a specifikáció értelmezését, a szolgáltatás viselkedésének szisztematikus megtervezését, a szolgáltatás funkcionalitásának és teljesítőképességének ellenőrzését. A módszertan tetszőleges alkalmazás – mint például egy távközlő hálózati szolgáltatás, egy webportál, egy szolgáltatásorientált architektúra egy vagy több komponense – fejlesztése esetén alkalmazható. A tárgy a módszertanon felül áttekinti a tervezés, fejlesztés és tesztelés során felhasználható legfontosabb modellező nyelveket, eszközöket, metodológiákat és példákon, esettanulmányokon keresztül bevezeti azok használatába a hallgatókat.
Semester: 
Spring
Kurzus Szemeszter
Agile Network Service Development (2020) 2020/2021 2. félév (tavasz)
Agile Network Service Development (2019) 2018/2019 2. félév (tavasz)
Agile Network Service Development (2018) 2017/2018 2. félév (tavasz)
Agile Network Service Development (2017) 2016/2017 2. félév (tavasz)

Schedule

1. óra: Bevezetés, agilis módszertan, extrém programozás (Extreme programming), agilis metódusok (Scrum, Kanban), szerepek, alapelvek, sprint

2. óra: Követelményelemzés, user stories, backlog, becslési technikák, prioritizálás, szabványok

 • Domain expert szerepe a követelmények értelmezésében, felhasználói interakció tervezése

3. óra: Tervezés – MDD (Model Driven Development)

 • Architektúra és belső interakció tervezése
  • Kapcsolódó szerepek: architekt, designer
 • Modellalkotás, modellezési technikák. Mitől lesz jó egy modell?
 • MDD toolok, funkciók

4. óra: Vezérlési folyam, vezérlési folyam leírási módszerek

 • Távközlésspecifikus kövelemények (flow ctrl, hibakezelés, stb.)

5. óra: Adatmodellezés, üzenetformátum tervezás

 • Adatfolyam, adatstruktúrák, adatszerializáció

6. óra: Adatspecifikációs és adatszerializációs nyelvek (XSD, ASN.1, XML)

7. óra: Agilis fejlesztői környezet kialakítása

 • Folyamatos integráció(Continuous Integration)
 • CI keretrendszerek, folyamatos build-elés
 • Kód integritás ellenőrzése
 • Release, Iteration, Planning

8. óra: Implementáció, konfiguráció (1ó)

 • Verziókezelés, verziókezelő szoftverek
 • Konfigurációmenedzsment, toolok
 • Refaktorizáció, mikor van szükség refaktorizációra, refaktorizációs technikák

9. óra:-Tesztelési alapelvek, alapfogalmak:

 • Teszt típusok, szintek (konformancia tesztelés, funkcionális és egység tesztek (Function, Unit), regressziós tesztek, teljesítmény tesztek
 • Tesztkörnyezet
 • Teszt szabványok, tesztdokumentáció

10. óra: Fekete doboz tesztelés

11. óra: Teszt nyelvek (TDL, TTCN-3)

12. óra: Teszt automatizálás

 • Szkriptek
 • Adatvezérelt tesztelés (Data Driven Testing)
 • Tesztvégrehajtó rendszerek (JCAT, Titan)
 • Modell alapú tesztelés (Model Based Testing)
  • Teszt generálási célok, módszerek, teszt lefedettség, metrikák

13. óra: Tesztelhetőségre tervezés

 • Tesztvezérelt tervezés (Test Driven Development)
  • Teszt és programkód párhuzamos fejlesztése, elfogadási kritériumok (acceptance criteria) felállítása
  • Acceptance Test, Behaviour Driven Development
 • Test Maintenance
 • Kockázatelemzés, tesztelés mélységének elemzése

14. óra: Dokumentálás

 • Naplózás, riportolás, logging
  • Metrikák
 • Automatikus dokumentáció készítő rendszerek
Kurzus Szemeszter
Agile Network Service Development (2020) 2020/2021 2. félév (tavasz)
Agile Network Service Development (2019) 2018/2019 2. félév (tavasz)
Agile Network Service Development (2018) 2017/2018 2. félév (tavasz)
Agile Network Service Development (2017) 2016/2017 2. félév (tavasz)