Infokommunikáció

Alapadatok
Neptun kód: 
vitmab03
Gazda tanszék: 
TMIT
Szak: 
BME-VIK Villamosmérnöki szak
Szint: 
BSc - Alapképzés
Típus: 
Közös képzés
Érvényesség: 
aktív
Tárgyfelelős: 
Célkitűzés: 
Az Infokommunikáció tárgy célja, hogy megismertesse a távközlésre és számítógép hálózatokra is kiterjedő infokommunikáció legfontosabb módszereit és eljárásait. A tárgy oktatása törekszik arra, hogy később a témarokon szakirányokon tovább tanulók biztos alapokat kapjanak a leglényegesebb fogalmak és eljárások tekintetében; valamint azok a hallgatók, akik más szakirányok valamelyikén folytatják tanulmányaikat, kellően megalapozott ismeretekkel rendelkezzenek az új infokommunikációs rendszerek megértéséhez. Ennek megfelelően a tantárgy minden villamosmérnök számára nyújt „kimenő” ismereteket miközben megalapozza a később az infokommunikáció-rokon szakirányok valamelyikét választók további tanulmányait. Az előadások, a gyakorlatok és a számonkérés módszere együttesen arra törekszik, hogy a hallgatók a megismert elemeket, módszereket és eljárásokat egyrészt alkotó módon tudják alkalmazni, másrészt elegendően sok tájékozódási pontot kapjanak ahhoz, hogy a számukra újdonságnak tűnő vagy ténylegesen új infokommunikációs rendszereket és szolgáltatásokat kevés utánjárással megértsék.
Szemeszter: 
tavasz

Ez a weboldal az Infokommunikáció tárgy (VITMAB03) információs oldala. Azért hoztuk létre, hogy a tárgy hallgatói számára hozzáférést biztosítsunk a tananyag elsajátítását segíteni hívatott publikus tartalmakhoz. Ezen kívül a tárgy lebonyolításával kapcsolatos hirdetések és a hallgatók értékelésével kapcsolatos információk (ZH-k, vizsgák helye, időpontja, eredménye) is elérhetők itt.

Az Infokommunikáció tantárgy (akkor VITMA301 kóddal) a 2007/2008-as tanév őszi szemeszterében indult először a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar villamosmérnöki szakának B.Sc-képzésében, megújítva a korábbi Híradástechnika tantárgyat. 2016 tavaszától a tantervi változások következtében a tantárgy a tavaszi félévre került, új kódja VITMAB03.

Az oldal frissítése folyamatosan történik. Egyenlőre a régebbi feltöltések a helyükön maradnak. Kérjük a hallgatókat, hogy a számonkérések előtt ellenőrizzék az általuk használt, a felkészülést segítő anyagok frissességét.


Kari Tanulmányi Verseny - Infokommunikáció

Ebben a félévben is megrendezésre kerül a tárgyhoz kapcsolódóan az infokommunikáció témakörében a Kari Tanulmányi Versenyt. A versenyen jól teljesítő hallgatók a Kar és a HÖK által adott díjak és elismerések mellett az Infokommunikáció tantárgy vizsgáin is megajánlott jegyet illetve könnyítést kaphatnak.

További információk ezt a linket követve érhetők el vagy a HÖK erre vonatkozó weboldalán olvashatók.


Puskás Kupa

Ebben a félévben megrendezzük a tárgyban a Puskás Kupát. A félreértések elkerülése véget ez a megmérettetés nem Puskás Ferencnek állít emléket, akinek tiszteletére Puskás Suzuki Kupa néven rendeztek U17-es labdarúgótornát, hanem Puskás Tivadarnak, aki az infokommunikációs szakma kiemelkedő magyar képviselője volt.

A Kari Tanulmányi Versennyel ellentétben a Puskás Kupa

 • nem csak a magukat legjobbaknak vélő hallgatóknak szól,
 • nem egyszeri alkalom, hanem az egész szorgalmi időszakra kiterjed,
 • kifejezetten egyszerű feladatok megoldásával lehet próbálkozni,
 • nem kell eljönni, egy online kérdőívet kell kitölteni, akár egy telefonról,
 • értékeljük a válaszokat, de az értékelést nem lehet megtekinteni, nem teszünk közzé megoldókulcsot, csak időnként az összesített pontszámokat.

Ugyanakkor a KTV-hez hasonlóan az összesítés után a legjobbak vizsgapontokat kapnak, amelyeket az egyébként legalább elégséges vizsgájuk eredményének javítására használhatnak fel.
Minden hallgatót kérünk, hogy önállóan töltse ki a feladatlapot. A csalást elkövető hallgatókat kizárjuk a Kupából.
Egy-egy feladatlap korlátozott ideig lesz elérhető, általában pénteken reggeltől ugyanazon hét vasárnap estig. A félév elején lesz ettől eltérés.

Az értékelés szempontjai:

 • Egy-egy részfeladat (például 01a vagy 06b) 1 pontot ér. Törtpontszámot csak kivételes esetben adunk.
 • A részfeladatokon belüli aláosztott kérdésekre adott válaszokkal közösen lehet 1 pontot szerezni, ha minden válasz helyes. (Például a 07b1 és a 07b2 együtt ér 1 pontot helyes válasz esetén.) Ezekre törtpontszámokat biztosan nem adunk!
A feladatlap linkje A feladatlap lezárásának ideje
PuskásKupa2019 - 1 2019. február 22. péntek 20 óra
PuskásKupa2019 - 2 2019. február 25. hétfő 10 óra
PuskásKupa2019 - 3 2019. március 3. vasárnap 21 óra
PuskásKupa2019 - 4 2019. március 10. vasárnap 21 óra
PuskásKupa2019 - 5 2019. április 2. kedd 10 óra
PuskásKupa2019 - 6 2019. április 16. kedd 11 óra

A félév folyamán nagyjából 7 feladatlap várható. A gyűjtött pontszámokat a Kupa közben 2-3 alkalommal tesszük közé.

Díjazás

A legjobban teljesítő hallgatók vizsgapontokat kapnak. Az összesen megszerzett pontszám alapján nem-növekvő sorrendbe rendezett hallgatók közül az nagyjából az első 24 kap 1 pontot. Ezen belül körülbelül az első 16 kap még 1 pontot, végül újabb 1 pontot kapnak azok, akik nagyjából az első 8-ba esnek. A "nagyjából" és a "körülbelül" kitételek azt jelentik, hogy pontos szabályt nem tudunk előre adni, mivel az esetleges pontegyenlőségek esetén nincs mi alapján rangsoroljuk a hallgatókat.

Minthogy ez a félév számunkra is próbaüzem, a változtatás jogát fenntartjuk!

A Puskás Kupa 2019 lezárult, az összes feladatlap értékelése után kialakult a VÉGEREDMÉNY. Köszönjük minden résztvevőnek, aki akár csak egy feladattal is foglalkozott!

 


Vizsgák

Vizsgát csak érvényes aláírással rendelkező hallgató tehet.

 

Elővizsga: az elővizsgán való részvétel feltétele a legalább jó (4) szintű félévközi dolgozat megírása. A zárthelyi eredményeinek közzétételekor jelezzük, hogy ez hány pontnak felel meg.

 

 

A zárthelyi lebonyolítási rendje, termek beosztása

A zárthelyit 2019. április 1-én 8.30-től tarjuk a Q-I, a Q-II és az IB. 028 termekben. Terembeosztás a magyar kurzusra járó BSc-s hallgatók számára:

 

A hallgató vezetéknevének kezdőbetűi Zárthelyi helyszíne
A-I IB.028
J-P Q-I.
R-Zs Q-II.

 

Az aláírás megszerzéséhez legalább a maximális pontszám 40%-ának megszerzése szükséges. Azok a hallgatók, akik a maximális pontszám legalább 90%-át elérik, megajánlott jeles vizsgajegyet kaphatnak, ha egyébként teljesítik a TVSz erre vonatkozó feltételeit. A zárthelyik eredményét a tárgy weblapján tesszük közzé, ott hirdetjük a megtekintési lehetőség helyét és idejét is.

 

A zárthelyin, vizsgán mindazok a tématerületek vagy feladatok előfordulhatnak, amelyek az előadásokon, gyakorlatokon elhangzottak vagy a felkészülési anyagokban megtalálhatóak.

Korábbi zárthelyik feladatai témák szerint csoportosítva elérhetőek illetve az Infokommunikáció tantárgy elődjéhez, a Híradástechnika tantárgyhoz tartozó régi, megoldásokkal is szolgáló példatárban is vannak a jelenlegi témakörökhöz kapcsolódó példák.

 

Az előadások és a gyakorlatok

 • Az oldalon található segédanyagok tanulmányozása nem váltja ki az előadásokon és a gyakorlatokon való részvételt, csak segítséget nyújt a tanuláshoz!
 • Igyekszünk, hogy az egyes gyakorlati kurzusokon ugyanaz a tananyag hangozzék el.
 • A gyakorlatokat keddenként 14.15-16.00, szerdánként 16.15-18.00, csütörtökönként 14.15-16.00 illetve 16.15-18.00 között tartjuk.
 • Március 18-22. között tavaszi szünet.
 • Május 1-én szerdán munkaszüneti nap, így az aznap a gyakorlatok elmaradnak.

Az előadásokhoz kapcsolódó letölthető anyagok

Néhány előadáshoz tartoznak letölthető fóliák. Ezek letöltése és tanulmányozása nem helyettesíti az előadások látogatását, csak segítheti a felkészülést.

A gyakorlatokhoz kapcsolódó letölthető anyagok

 

Szám Téma Elméleti összefoglaló
+ Gyakorló feladatok
Ábrák Diasorozat Egyéb
0. Jelelméleti összefoglaló tananyag - fóliák -
1. Mintavételezés, kvantálás tananyag ábrák fóliák -
2. Kódolás elméleti összefoglaló+
kidolgozott példák
- - Reed-Solomon kód: [1] és természtesen:
Györfi László, Győri Sándor: Információ- és kódelmélet, Typotex, 2002.
3. Rádiós összeköttetések tananyag ábrák fóliák -
4. Analóg modulációs eljárások tananyag ábrák fóliák+fóliák gyakorlati példák
5. Digitális alapsávi átvitel tananyag ábrák fóliák példa a csatornakiegyenlítésre
6. Digitális modulációs eljárások tananyag - fóliák haszonnal forgatható
7. Hang, hallás, kép, látás tananyag - fóliák segédanyag
8. VoIP rendszerek és forgalmi méretezés tananyag - - Erlang B formulához táblázat
9. Műsorszóró rendszerek tananyag - fóliák -
10. Digitális TV és Cellás mobiltelefónia tananyag - - -
11. GSM-hívás és SMS-küldés tananyag - - -