Internet szolgáltatások és alkalmazások

Kedvcsináló
"Képes leszel internetes alkalmazások és szolgáltatások létrehozására - nem csak elméletben!"
Dr. Vidács Attila
tárgyfelelős, előadó

 

Alapadatok
Neptun kód: 
vitmma04
Gazda tanszék: 
TMIT
Szak: 
BME-VIK Mérnök informatikus szak
Szint: 
MSc - Mesterképzés
Típus: 
Szakirány-/specializációtárgy
Érvényesség: 
tervezett
Tárgyfelelős: 
Célkitűzés: 
A hallgatók elméletben és gyakorlatban is megismerkednek az internet szolgáltatások és alkalmazások tervezésének és létrehozásának folyamatával. Áttekintjük az alkalmazás-specifikus, a tartalom-központú és az együttműködést biztosító szolgáltatások jellemzőit, az internet mint szolgáltatás- és alkalmazásfejlesztési platform kihívásait, szolgáltatási modelljeit. Mindezt összekapcsoljuk a szolgáltatások implementálásához szükséges technológiai alapokkal és a szolgáltatásminőség kérdéseivel. Különböző alkalmazási területekről vett esettanulmányokon keresztül bemutatjuk egy internet szolgáltatás megtervezésének és megvalósításának menetét, a sikertörténetek megismerésével bepillantást nyerve technológiai megoldásokon túl a sikerrel alkalmazott üzleti modellekbe is. Az internet architektúra jellemzőit ismerő mérnök hatékony hálózati szolgáltatásokat képes fejleszteni, az elvárt szolgáltatásminőséggel. A féléves házi feladatok keretében a hallgatók a gyakorlatban is tapasztalatot szereznek a tervezési és megvalósítási ciklusról, képessé válnak új alkalmazások és szolgáltatások megalkotására.
Kurzus Szemeszter
Internet szolgáltatások és alkalmazások (2018) 2018/2019 1. félév (ősz)
Internet szolgáltatások és alkalmazások (2017) 2017/2018 1. félév (ősz)
Internet szolgáltatások és alkalmazások (2016) 2016/2017 1. félév (ősz)
Internet szolgáltatások és alkalmazások (2015) 2015/2016 1. félév (ősz)

A tantárgy tematikája

 1. Szolgáltatások az internet világában, szolgáltatási koncepció(k). Az internet mint szolgáltatás- illetve alkalmazásfejlesztési platform.
 2. Elosztott (hálózati) alkalmazási modellek (kliens/szerver, peer-to-peer, public-subscribe, többesadás-alapú). QoS emberi tényezői. Ember-hálózat interakció.
 3. Hálózati szolgáltatások. Szolgáltatás konvergencia. Nyílt hálózati hozzáférés (OSA). API koncepció, hordozható, technológia- és platformfüggetlen alkalmazások.
 4. Szolgáltatás orientált architektúra (SoA). Web szolgáltatások. Felhő alapú megoldások.
 5. Esettanulmányok. (Pl. Ustream – internetes videó streaming; Skype – p2p kommunikációs rendszer, join.me – konferencia és online közösségi szolgáltatás, ...)
 6. Web szolgáltatások. Web 2.0 (social). A közösségi média jövője.
 7. Esettanulmányok: (Pl. Dropbox – felhő alapú tárolás, szinkronizálás és megosztás; Cubby – IoT platform as a service; ...)
 8. Web 3.0 (szemantikus web). Intelligens szoftver ágensek. Interoperábilis gép-gép interakciók a hálózaton keresztül. Web API-k.
 9. Személyre szabott, kontextus-tudatos, hely- és környezetfüggő szolgáltatások. Ambiens intelligencia; intelligens felhasználói interfészek. Nomadicitás, mobilitás szolgáltatási aspektusai.
 10. Hálózat- és szolgáltatásbiztonság(?). Hálózatok lehallgathatósága, védekezés a lehallgatás ellen.
 11. Tárgyak internete (IoT). Rétegzett IoT infrastruktúra. Gép-gép kommunikáció kontra IoT. IoT szolgáltatások (IoS – Internet of Services), interakció a fizikai világgal. IoT middleware. IoT adatok gyűjtése és kezelése.
 12. Alkalmazási terület: Intelligens város, intelligens közlekedés. Esettanulmányok.
 13. Alkalmazási terület: E-egészség. Távfelügyeleti rendszerek.
 14. Kitekintés.
Kurzus Szemeszter
Internet szolgáltatások és alkalmazások (2018) 2018/2019 1. félév (ősz)
Internet szolgáltatások és alkalmazások (2017) 2017/2018 1. félév (ősz)
Internet szolgáltatások és alkalmazások (2016) 2016/2017 1. félév (ősz)
Internet szolgáltatások és alkalmazások (2015) 2015/2016 1. félév (ősz)