Peer-to-Peer alkalmazások a gyakorlatban

Alapadatok
Neptun kód: 
vitmbv13
Gazda tanszék: 
TMIT
Szak: 
BME-VIK Villamosmérnöki szak
BME-VIK Mérnök informatikus szak
Típus: 
Szabadon választható (SZVT)
Érvényesség: 
aktív
Tárgyfelelős: 
Célkitűzés: 
Az Internet forgalmát manapság jelentős mértékben az új generációs elosztott peer-to-peer (P2P; egyenrangú) rendszerek generálják. Széles körben használják a P2P-alapú fájlcserélő, VoIP (Voice over IP, „internettelefon”) és streaming (médiaszórás) alkalmazásokat. Az ilyen rendszerek résztvevői elosztott módon kommunikálnak egymással anélkül, hogy egy központilag menedzselt és ellenőrzött rendszer vezérelné a kapcsolattartást. Éppen emiatt az ezen alkalmazások által generált forgalmat nehezebb jellemezni, megfigyelni, mint a klasszikus kliens-szerver architektúrákban. A tantárgy célja, hogy gyakorlati betekintést nyújtson a P2P alkalmazások működésébe, építve a „Peer-to-peer (P2P) hálózatok” tantárgy során bemutatott elméleti ismeretekre. Vizsgálni fogjuk a különböző generációs, különböző célú P2P rendszerek felépítését, konkrét működését, keresési sajátosságait, valamint megfigyeljük az általuk generált forgalom jellemzőit.
Szemeszter: 
tavasz