Adatelemzési szoftverek

Alapadatok
Neptun kód: 
vitmbb03
Gazda tanszék: 
TMIT
Szak: 
BME-VIK Üzemmérnök-informatikus szak
Szint: 
BProf - Üzemmérnökképzés
Típus: 
Szakirány-/specializációtárgy
Érvényesség: 
aktív
Tárgyfelelős: 
Célkitűzés: 
A tantárgy célja, hogy a gépi tanulási feladatok megoldásához szükséges alapvető adatelőkészítési és modellezési feladatokat megismertesse a hallgatókkal (megértés szint (magyarázatok, összefüggések ismerete, esetek felismerése, besorolása - K2). A hallgatók egy felhasználói felületen keresztül, adatfolyam elvű szoftver használatán keresztül ismerhetik meg az adatelemzés alapszintű megoldásait, ily módon kaphatnak rálátást az egyes komponensekből felépíthető komplex megoldások felépítésére (alkalmazás szint: problémamegoldás ismeretek alkalmazásával, példák, feladatok önálló megoldása -K3).
Szemeszter: 
tavasz
Kurzus Szemeszter
Adatelemzési szoftverek (2020 tavasz) 2019/2020 2. félév (tavasz)
Kurzus Szemeszter
Adatelemzési szoftverek (2020 tavasz) 2019/2020 2. félév (tavasz)