Nagyfrekvenciás elektronika

Alapadatok
Neptun kód: 
vihvma03
Gazda tanszék: 
HVT
Szak: 
BME-VIK Villamosmérnöki szak
Szint: 
MSc - Mesterképzés
Típus: 
Szakirány-/specializációtárgy
Érvényesség: 
tervezett
Célkitűzés: 
A tantárgy célja a korszerű vezeték nélküli hírközlést megalapozó nagyfrekvenciás és mikrohullámú áramkörök működésének megismerése, tervezési módszereik, számítógépes szimulációjuk, méréstechnikájuk elsajátítása. A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek az elosztott paraméterű hálózatok sajátságaival, áttekintik a mikrohullámú technika klasszikus építőelemeit, és elsajátítják a mikrohullámú gyakorlatban fontos áramköranalízis/áramkörszintézis módszereket. A tantárgy épít az iparban elterjedt korszerű számítógépes mikrohullámú tervezőprogramok használatára, valamint bevezetést ad a digitális jelfeldolgozás egyes speciális, a digitális rádiós implementációkban kiterjedten alkalmazott területeihez.