Hálózati rendszerek és szolgáltatások fejlesztése

Alapadatok
Neptun kód: 
vihima01
Gazda tanszék: 
HIT
Szak: 
BME-VIK Mérnök informatikus szak
Szint: 
MSc - Mesterképzés
Típus: 
Szakirány-/specializációtárgy
Érvényesség: 
tervezett
Célkitűzés: 
A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek (i) a nagy kiterjedésű szolgáltatói hálózatokban működő berendezések és szoftverek tervezésének és fejlesztésének problémáival, módszereivel és eszközeivel, továbbá. (ii) ezen nagy megbízhatóságú berendezések és szoftverek tervezésének és megvalósításának gyakorlati kérdéseivel és általánosan alkalmazható módszereivel.

Rövid tematika

Nagy megbízhatósággal rendelkező (carrier-grade) távközlési rendszerek felépítése, általános célú hardver platformok (ATCA) és szoftver elemei, Embedded rendszerek hardver és szoftver kérdései, építő- és funkcionális elemei (processzorok, multimédia gyorsító, ARM9-alapú mobil alkalmazási processzor, Intel PXA család, flash memória, TPM). A nagy volumenű infokommunikációs projektek kialakításának és végigvitelének általános és speciális szempontjai, módszerei, a projektvezetés folyamata, a projekt- és multiprojekt-menedzsment alapelvei és eszközrendszere. A távközlési berendezések és szoftverek tervezésének és fejlesztésének problémái, módszerei és eszközei: követelmény elemzés, tervezés, tesztelés; szoftver tesztelés és fejlesztési folyamat minősítés, eszközök; túlterhelés szabályozás (overload control). Hálózati alkalmazás szoftverek tipikus middleware platformjai: Webservice (SOAP/WSDL/UDDI), CORBA, RMI és ezek minőségi kérdései. Hálózati alkalmazás szerver platformok: Parlay NGOSS (Next Generation Operation Support System) és eTOM (enhanced. Telecom operations Map) megvalósítása. A működéstámogatási rendszerek komponenseinek integrálása távközlési rendszerekben (GGSN, IMS). A távközlési berendezésgyártók által gyakorlatban alkalmazott tesztelési módszerek és megoldások bemutatása egy nemzetközi távközlési gyártó által alkalmazott módszerek ismertetésén keresztül.