A szupraszegmentálási jellemzők szerepe és felhasználása a gépi beszédfelismerésben