Hatékony címzési megoldások az IP rétegben

Doktorandusz hallgató: 
Témavezető (TMIT): 
Doktori iskola: 
Informatikai Tudományok Doktori Iskola
Kiírás dátuma: 
2012. 06. 01
Érvényesség: 
futó
Téma leírása: 

Kutatási célkitűzések: Az Internet terjedésével egyre nagyobb teljesítményű forgalomirányítókra van szükség. Jelenleg a teljesítménynövelést gyorsabb hardver alkalmazásával biztosítják. Az IP forgalomirányítók fő feladata a beérkező csomag fejléce alapján eldönteni melyik kimenetén továbbítsa a csomagot. Célunk olyan új forgalomirányító architektúra tervezése, amely egyfelől képes a jelenlegi IP címzést hatékonyan kiszolgálni, és mellette olyan új címzési megoldásokat is támogatna, mint az állapot nélküli többes-adás. Ehhez olyan új adattárolási technikák és algoritmusok kidolgozása szükséges, amelyek lényegesen kisebb méretben tárolják a kimeneti port eldöntéséhez szükséges információkat. A többes-adás címzés esetén a kimeneti portok egy csoportján kell továbbküldeni az adatokat. Vizsgálnák a csoportteszteléshez kidolgozott technikák alkalmazhatóságát arra az esetre, ha többes-adásnál minden pontban a kimenő portok száma korlátos. Fontos szempont, hogy a javasolt módszerek a forgalomirányítókban hatékonyan implementálhatóak legyenek, és egy csomag továbbítása a jelenlegi IP továbbításnál kevesebb CPU órajel alatt megtörténjen.

Kutatási feladatok:

  • Többesadás címzés analitikus korlátainak vizsgalat csoporttesztelési módszerekkel.
  • A címkézett szó-fa tárolás irodalmának áttekintése és feldolgozása. A meglévő eredmények alapján új...
  • IP forgalomirányítókban is alkalmazható algoritmusok kidolgozása.
  • Az IP forgalomirányítók belső működésének matematikai modellezése és a javasolt algoritmusok megvalósíthatóságának vizsgálata.
Labor, csoport: 
Nagysebességű hálózatok laboratórium (HSN Lab)