Játékelmélet és távközlési alkalmazásai

Alapadatok
Neptun kód: 
vittd096
Gazda tanszék: 
TMIT
Szak: 
BME-VIK Villamosmérnöki doktori iskola
BME-VIK Informatikai doktori iskola
Szint: 
PhD - Doktori képzés
Típus: 
Doktoranduszi választható tárgy
Érvényesség: 
aktív
Tárgyfelelős: 
Célkitűzés: 
A játékelmélet matematikai háttere és eszköztára meglehetősen kiterjedt, az alkalmazási lehetőségei szerteágazóak. A játékelméleti leírást a közgazdaságtudományon és az üzleti élet területén kívül sikerrel alkalmazták számos más tudományterületen (pl. társadalomtudományok, filozófia, szociológia, politológia), nem utolsó sorban a műszaki tudományok területén is. A tantárgy célja, hogy bevezetést nyújtson a játékelméletbe és az elmélet módszertanának alkalmazásaiba, különös tekintettel a távközlő hálózatok menedzsmentjére és teljesítmény-elemzésére.