Kapcsolati hálók és internetes közösségi rendszerek

Alapadatok
Neptun kód: 
vitmbv18
Gazda tanszék: 
TMIT
Szak: 
BME-VIK Villamosmérnöki szak
BME-VIK Mérnök informatikus szak
Típus: 
Szabadon választható (SZVT)
Érvényesség: 
aktív
Tárgyfelelős: 
Célkitűzés: 
A tárgy célja, hogy a kapcsolati hálók vizsgálatán keresztül megismertesse a nagyméretű infokommunikációs hálózatok tulajdonságait, illetve szemléltesse és magyarázza az infokommunikációs hálózatokban lezajló jelenségeket és folyamatokat.
Szemeszter: 
ősz

Általános tudnivalók

A tárgy az utóbbi évtizedben a hálózatok elméletében elért eredményeket mutatja be, kisebb részben szigorúan tudományos, nagyobb részben a magyar tudományos ismeretterjesztő szakirodalomban is megjelent példák mentén. A tárgy gyakorlati óráin a hallgatók a legizgalmasabb és leglátványosabb hálózatelméleti koncepciókkal ismerkednek meg célorientált szoftver eszközök segítségével.

ZH és vizsga ütemezés

A zárthelyi idõpontja: október 20.
Témája: Hálózatok tulajdonságai és hálózatmodellek

A elővizsgára (ill. pótZH-ra) a szorgalmi időszak utolsó óráján dec. 10-én kerül sor (12:15-14:00).

A tárgy résztématerületekre bontott előadásai

Ajánlott irodalom

ZH és vizsga eredmények

Neptun kód ZH pontszám ZH eredmény
OIN0ZH 60 3
F0JE1Z    
CTY5N4 95 5
E7PTOS 75 4
CGUI4M 70 4
APEL00 75 4
IG17P7    
IBUTHT 100 5*
C0ZTK3 80 5
HZSBIZ 65 3
D3FDRW    
D7W5C5 95 5
A4GMTE 80 5
TNTH6F 70 4
L1PK8T 85 5