Smart Communications Laboratórium Workshop 2021

 

Ezúton szeretnénk meghívni minden érdeklődőt a Smart Communications Laboratórium ez évi szemináriumára, melyen bemutatjuk a labor aktuális kutatási témáit és eredményeit.

Időpont: 2021. november 24., szerda 12 óra,

Helyszín: IB019

Szolgáltatásmenedzsment mesterséges intelligencia és big data támogatással

Előadások:

- DDoS védelem a COVID-19 járvány idején (Nagy Balázs, Orosz Péter)

- Építsünk saját stream processing rendszert! (Skopkó Tamás)

- MI- és blokklánc-alapú okosszerződések szinergiái ipari IoT alkalmazásokban (Frankó Attila)

Mindenkit szeretettel várunk!

Az esemény online is követhető:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjlmOWVjMTQtYWUxMS00MGQ4LTg4MmItNDFlN2E3MGZhMzk5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226a3548ab-7570-4271-91a8-58da00697029%22%2c%22Oid%22%3a%2232214584-cc82-4399-962d-3c5fca0a6745%22%7d