CyberPunk

A CyberPunk műfaj gyökerei az 1950-es évek amerikai sci-fi irodalmáig nyúlnak vissza. Az 1980-as évek elején alakul ki e világlátás fogalmi rendszere, és az 1990-es évek második felében jönnek létre azok az filmek, amelyek már igényes, kidolgozott látványvilággal jelenítik meg egy lehetséges jövő képét, és vetik fel újra az újkori filozófia legfontosabb kérdéseit. A műfaj újraproblematizálja a klasszikus lételméleti és ismeretelméleti téziseket.

Undefined

Pages