Mesterséges neurális hálók modelljének javítása valószínűségen alapuló módszerrel