Heurisztikus algoritmusok a távközlésben

Tantárgy: 
Diplomatervezés (MSc)
Hallgató: 
Konzulens (TMIT): 
Szemeszter: 
2014/2015 1. félév (ősz)
2014/2015 2. félév (tavasz)

Napjainkra az Internet megbízhatósága kulcskérdéssé vált. A hatalmas sávszélesség igényt kielégíteni képes optikai gerinchálózatok állandó felügyelete, valamint az esetleges hibák gyors detektálása, lokalizálása és javítása alapvető követelmény a szolgáltatók számára. Mivel a hibainformáció terjesztésére szolgáló elektromos jelzésrendszeri üzenettovábbítás a helyreállítási idővel szemben támasztott követelményekhez képest jelentős, felmerül az optikai réteg hibalokalizációs képességének szükségessége. Az optikai hibalokalizáció egy lehetséges megvalósítása ún. monitorozó utak használata, amelyek mindössze 1-1 bit információt hordozva kódolják, azonosítják a hálózat elemeit. A monitorozó utak segítségével a hálózatban megvalósítható az elosztott ponthiba lokalizáció, vagyis a hálózatnak azon képessége, hogy bármely csomópont bármely másik csomópont hibáját detektálni, és egyértelműen lokalizálni tudja, ezáltal rendkívül gyors hálózati helyreállítás garantálható.

Dolgozatomban először a ponthiba lokalizáció problémáját vizsgálom meg, és speciális gráfokra adok optimális, illetve közel optimális konstrukciókat. Ezután egy általam megalkotott heurisztikus algoritmust mutatok be, melynek segítségével elosztott ponthiba-lokalizáció hajtható végre optikai gerinchálózatokban. A javasolt rekurzív algoritmust valós hálózati topológiákon, illetve általam generált síkgráfokon egyaránt teszteltem, és a szakirodalomban megtalálható eddig ismert eredményekhez képest jelentős javulást sikerült elérni mind futási időben, mind célfüggvény értékben.